We boost your best YOU lead the way!


 

Мариана Петрова

Когато гледаме на трудностите като предизвикателства

На Мариана вече й се носи славата на един от най-успешните млади мениджъри в компанията. Спокойна. Говори бавно, ясно и уверено. Приятен събеседник, който не прекъсва, а изслушва внимателно.  Умее да изгражда хармония, но в същото време се усеща, че когато желае, може да прояви твърдост.

С думите и действията си ясно показва, че хората са нейната движеща сила. За нея е изключително важно те да са мотивирани и да се чувстват подкрепяни. (повече)

 

Модел за подражание II

Нека разгледаме казуса с Калин от миналия брой в контекста на компания, чиято стратегическа цел не е скорострелно и изкуствено напомпване на текущата пазарна стойност с идеята да бъде продадена в краткосрочен план. Ако приемем, че компанията се стреми към устойчиво пазарно превъзходство, то тогава в организацията съществува лидерски проблем.

Защо проблем? (повече)

 

Веслава Попова

 

Предизвикателен коучинг

 

Предизвикателен коучинг

Представете си скала от 0 до 10, където 0 представлява напълно подкрепящ коучинг стил, който се характеризира с емпатия към клиента, активно слушане в защитена среда, а 10 е изцяло предизвикателен коучинг, в който клиентът носи отговорност, поднася се искрена обратна връзка, допусканията на клиента се подлагат под съмнение и има интуитивен и рискован ефект.

Всеки има естествена склонност към определен стил и ако трябваше да се оценявате по тази скала, къде бихте се поставили? (повече)

 
   

Вижте блога на младия лидер

 

Предишни издания на бюлетина:

април, 2012

март, 2012

февруари, 2012

януари, 2012

декември, 2011

ноември, 2011


www.leadway.org *** info@leadway.org *** Tel: +359 2 9313165 *** Cell: +359 2 896 628163