Вътрешните победи

Съмненията и колебанията ни спохождат в моменти на изпитания, когато не получаваме очакваните резултати в поставените срокове. Когато обръщаш посоката и се задвижваш отвътре-навън, се извършва вътрешна революция, квантов преход. От едно триизмерно отразяващо съзнание към многомерно творящо съзнание.

Инерцията и реакцията е лесна, но обръщането на посоката на движението срещу течението обратно към извора е това, което прави сьомгата. Няма нито един истински творец, който да е подражател. Ако прекалено лесно, прекалено бързо постига успех с това, което е създал, най-вероятно повтаря нечий вече проправен коловоз. Да оставиш следа след себе си могат малко, повечето вървят по утъпканите пътеки.

Вътрешната победа е да бъдеш този, който създава своя Път. Ако е път, по който вървиш с чест и достойнство, ще те последват хора с чест и достойнство. Бъди човека, който искаш да те придружава. Силен екип се създава от хора със сходни ценности и личностни достойнства, синхронизирани от обща цел, обща воля за успех по път със сърце. Да се поздравите за вътрешните победи, дава сила и влива енергия да продължите напред докато все още външният свят не ви е отдал нужното признание.

Не обвързвайте щастието с външното признание, защото така може и да не получите нито едно.