Вярванията на другите

Ние имаме всякакви убеждения, които сме формирали по два начина. Първият е това, на което сме били учени от родители, учители, книги, хора с авторитет и влияние, медии. Вторият е това, на което сме се научили ние от личен опит. Има и трети начин – това, което сме научили наблюдавайки другите, живота около нас като така формираме понятия, правим умозаключения.

Разликата между вярването и убеждението е само в степента на осъзнатост. Докато убежденията ни са съзнателни, вярванията ни са несъзнателни и полусъзнателни. Дадено вярване може да влезе в конфликт с артикулирано убеждение. Подсъзнателните вярвания са отгласи от онова, което ние мислим за себе си, когато дълго сме били облъчвани от външни фактори, повлияли на себеоценката ни. Ние може да виждаме потенциал у другите, а те да виждат само ограничения. В този смисъл потенциалът им е заплашен да остане нереализиран.

Съзирайки този потенциал и усещайкии вътрешните бариери пред неговото пълно разгръщание, ние можем да се превърнем в катализаор за разцъфването на пъпката в пълнокръвна роза.