Нуждите на другите

Себепознанието ни открехва един свят, в който откриваме своята уникалност. Осъзнаваме това, което ни отличава и което ни прави индивидуалност, вече осъзнали собствените си нужди, ценности и съдба. За да осъществим себе си в света е нужно да познаваме и чуждата уникалност. Какво ни свързва с останалите хора, с които взаимодействаме и с какво те са по-различни от нас в своята по-дълбока същност? Възможно е да открием, че нуждите на хората от екипа ни са специфични и не са толкова лесно различими, ако не ги наблюдаваме с цел да вникнем в тях.

Човешките нужди са най-разнообразни: да бъдат приети, да се усещат завършени, да бъдат обичани. Някои имат потребност да бъдат прави, други – да бъдат обгрижвани, да бъдат сигурни, да им е комфортно. Трети – да комуникират, да контролират, да бъдат полезни, да изпълняват дълга си, да имат свобода и т.н. Нуждата да бъдеш приет от своя страна може да означава да бъдеш одобрен от околните, да бъдеш включен, да имаш разрешение за това да бъдеш или действаш, да бъдеш уважаван.

Внимателното изучаване на чуждите нужди може да задълбочи познанието ни за това как можем да се свържем по-успешно с автентичността у другия без да нахлуваме в личното му пространство с прекалено любопитство. Фокусът на внимание върху другия ще ни се отплати с това да можем да познаваме и предвиждаме кои нужди ще търсят да бъдат удовлетворени. А това ни държи в кръга на влияние и проактивност относно очакваните промени в хората и средата, която ни заобикаля.