Поведенията на другите

Когато взаимодействаме с другите около нас, ние често сме фокусирани само върху това, което ние искаме от тях, как да угодим на тези, от които зависим, за да получим онова, от което мислим, че имаме нужда или как можем да ги ангажираме да бъдат по-отдадени и по-мотивирани. Поведенията им са ключ към техните емоции, чувства и мисли. Жестовете, мимиките, позата на тялото, постъпките, реакциите на хората, с които взаимодействаме, са показателни за това какви са неизречените от тях истини за нещата, които са важни за тях. Откритостта е необходима за широко сътрудничество, но хората са различни. Не всички са осъзнати за това, което действително мислят и чувстват, думите им се различават от делата и не винаги са преднамерени в тези разминавания с цел да ни манипулират.

Предимството на един себеосъзнат пред останалите е, че познавайки себе си в по-голяма дълбочина, това ни помага да познаваме по-добре и другите освен ако изборът ни е да работи сами в изолация върху проект, където Азът е единственият субект. Във всички останали случаи се налага да взаимодействаме с други хора. Сигналите, които изпращат околните са важни за нашия успех, особено ако са наши вътрешни или външни клиенти, от чието отношение зависи нашето бъдеще.