Синхронизация на стъпките

Идва моментът, в който различията трябва да се синхронизират, за да се постигне единодействие. Ако успеем да хванем ритъма на движението, самият ритъм ще ни води, а усетът ще ни даде сигнал каква стъпка да направим, така че да не стъпваме върху другия и все пак да се движим заедно с него към заветната цел. Разписването на ролите, отговорностите, целите, задачите, сроковете и екипните роли могат да помогнат много за по-стандартизираните дейности. В по-непредвидими и качествено нови ситуации импровизацията, спокойствието, увереността, присъствието ни да улавяме сигналите отвън и да ги синхронизираме с тези отвътре, може да ни даде устрема на яхналия вълната сърфист.

Възможно е хората около нас да се чувстват объркани от промяната и излизането от тоналност на вече познатата мелодия. Ето защо в такива ситуация този, който пори вълните с поглед устремен напред и поддържащ темпото е този, който изпъква като лидер. Лидерство е нужно и там, където има изоставащи и нуждаещи се да хванат темпото. Обгрижващ и емпатичен лидер, който умее да синхронизира в движение е ценен и предизвиква спонтанно доверие също както лидерът визионер и кормчия. Екипажът е силен тогава, когато и двете функции са запълнени. Всяка от тези роли идва естествено на Навигатора и Катализатора. Какъв е вашият лидерски стил, научете от въпросника „Личностни и лидерски стилове“, базиран на Индикатора Майерс Бригс.