Ценностите на другите

Ако желанията и нуждите на хората около нас са различни от нашите, това е добра база за създаване на силен екип от хора с различни умения и мотивационни нагласи. Ако те съвпадат напълно, по-вероятно е да се породи конкуренция, отколкото сътрудничество. Различието в ценностите, обаче, може да породи сериозни конфликти на интереси, особено ако са разнопосочни, тъй като ценностите са тези, които са в сърцевината на личността и я насочват към житейското й предназначение.

Приключенският дух на един може да срещне стена от съпротива у по-консервативен човек, ориентиран към ценностите на комфорта, домашния уют и сигурността в живота. Ценности са още естетиката, трансформациите, креативността, откривателството, любовта, лидерството. У други са заложени като изконни ценности съвършенството, свързаността, чувствителността, духовността, преподаването, побеждаването. Те описват най-характерното у всеки човек, което той навсякъде ще се стреми да изявява и потискането им ще го доведе до демотивация, стрес, депресия, натрупване на вътрешно напрежение или загуба на жизнена сила.