Нови вярвания

Успехът и щастието, за които мечтаем, може да се окажат недостижими, ако се градят на досегашните ни вярвания. Опитът от миналото е нож с две остриета. Няколко провала в постигането на мечтата, не означава, че тя е непостижима, а че начинът, по който сме действали досега, не е работещ. Вероятно е досегашните ни действия да се основават върху стари убеждения и подсъзнателни вярвания, които ни водят до тези резултати. Възможно е да подценяваме, че имаме нужда от определен ресурс, вътрешен или външен, а не е изключено и да свръхнадценяваме важността му.

Ако не съумеем сами да стигнем до мечтаните резултати, може да сме подценили нуждата от подкрепящи партньори в това пътешествие в неизвестното. Добрата екипировка може да означава и наличие на резонатор, с помощта на който да се огледаме за подпрагово въздействие на неосъзнати наши вътрешни представи, които правят почвата неподходяща за покълване на точно определените нови семена, които сме засели. Дълбоката предварителна оран може да е оставила някой и друг плевел в подсъзнанието ни, за съществуването на който се опитват да ни насочат точно тези последващи неуспехи. А е възможно времето, което сме определили за постигане на целта да е било свръхоптимистично за положения труд и вложените ресурси. Честният и задълбочен анализ и саморефлексия изисква и поглед отстрани на безпристрастен, компетентен и мотивиран да успеете наблюдател, който няма конфликт на интереси с постигането на целите ви поради емоционални, приятелски, роднински или финансови обвързаности.