Визия

„Всичко, което знам, е че първата стъпка е да създадеш визия, защото когато видиш визията – красивата визия, това създава силата на желанието.” – Шварценегер

Мечтите са в основата на визията. Визията е идеализирана представа за желано и постижимо състояние. Тя е поглед в бъдещето, там, където сме отправили взор и сме твърдо решили да вървим. Ярка картина на бъдещо състояние, което въплъщава сбъдната мечта, но отчита и наличните ресурси, таланти, способности, настоящите и бъдещите вложения. Визията трябва да бъде вълнуваща, предизвикателна и възможна за осъществяване. Тя е отправната точка за стратегическите планове, тактическите краткосрочни цели и измерванията на резултатите от дейността.

Стремежът към постигане на визията винаги ще изисква някаква промяна. Това е пътуване от днес към бъдещето. Да се правят промени е рисковано, но лидерът знае, че да стои на едно място, е още по-рисковано. Организациите, които нямат визия за бъдещето си или нямат желание да се променят, са обречени на бавна смърт. Не е достатъчно само да обрисувате визията. Тя бързо ще изчезне от погледа, ако не се грижите за нея да я подхранвате с ежедневно поливане. В личностен план визията на най-добрата версия на себе си включва образен език, картина, която обрисува личното съвършенство – вече постигнато. Как изглежда вашият бъдещ съвършен Аз? Какво чувствате докато си го представяте? Кое е най-доброто описание на тази визия? Ярко, запомнящо се, вълнуващо.

„Лидерството е способността да превръщаш визията в действителност.“ – Уорън Бенис