Ограничаващи вярвания

Ограничаващите вярвания са убежденията, които сме формирали неосъзнато в най-ранна детска възраст под влияние на родителите и социалната среда, в която сме отрасли, както и от опита, който сме придобили по житейския си път. Отнасят се до наши или чужди способности, възможности и заслуги, за живота и света като цяло. Отразяват картината на вътрешната ни реалност и са невидимата причина за много от нашите действия или липса на действия.

Убежденията не са факти, тъй като фактите са следствия. Убежденията са причини. Те са тези, които изграждат нашата реалност и са в основата на нашите победи или разочарования. Има такива, които ни движат напред, които ни помагат да израстваме и постигаме. Има и такива убеждения, които някога са ни вършили работа, но вече ни спъват. 

Убежденията могат да се редактират, настройват и променят, но само след като се осъзнаят. Няма как да пренасочим силата на тяхното действие, ако не виждаме, че съществуват и докато сме подвластни на автоматизма им, ние им придаваме по-голяма сила, отколкото притежават. „Аз съм си такъв“ е пример за убеждение, което ни смалява.