Мисия

Повечето хора нямат лична мисия. Дори не се замислят какво би се променило, ако формулират такава. Животът им би потекъл в съвсем друга посока. Път обратно към себе си и към своето предназначение.

Човек без лична мисия е като кораб без кормчия, като самолет без пилот, като орех без сърцевина. Мисията задава посоката, канализира енергията и дава смисъл на живота на всеки човек.

Осъзнаването на предназначението е навигатор за взимане на жизнено важни решения относно целите, приоритетите и областите, в които да фокусираме своето внимание. Личната мисия може да трансформира реактивен и следващ импулсите си и чужди цели човек в осъзнат и проактивен. Жертвата може да се превърне в победител, а последователят в лидер. Според Зиг Зиглър забележителните хора имат едно общо нещо: абсолютното чувство за мисия.

„Ако искаш да живееш щастливо, намери си мисия в живота и нека тя не е един човек или едно нещо.“ – Айнщайн