Стратегия

„Грешната стратегия ще се провали във всеки случай, без значение колко добре е организирана работата с информация. А лошото изпълнение ще съсипе най-добрата стратегия.“ – Бил Гейтс

Думата стратегия идва от гръцки и значи водя войската. Или накратко стратегията е наука и изкуство за водене на война. В организационното и личностното развитие, стратегията е комплекс от подходи за осъществяване на мисията чрез реализиране на най-важните цели и задачи на личността и организацията. Стратегията е висш план как да се постигнат целите с наличните ресурси в условия на известна несигурност. Стратегията обикновено включва полагане на цели, определяне на действия за постигане на целите и мобилизиране на ресурсите, за осъществяването на тези цели.

„Стигнах до заключението, че при дефинирането на стратегия си заслужава да се направи разграничение между две групи фактори: задълженията, които трябва да се вземат за успеха на стратегията, и несигурността, свързана с тези задължения.“ – Гай Кавазаки