Нужди

Нуждите са онези минимални условия, които са необходими, за да може личността да функционира на по-висшите си нива – да живее живот ориентиран към изпълнение на личната си мисия, пресечна точка на базовите ѝ ценности. Ако тези минимални условия не бъдат удовлетворени, човек бива хванат в капана на гонитбата им и става жертва на мисли, събития и хора, които предизвикват у него отрицателни емоции – гняв, тъга, отчаяние, страх. Трайната неудовлeтвореност от живота, водеща до депресия, произтича от преследване на незадоволени нужди вместо реализиране на мечти.

Има общи за всички хора нужди, които са базови и са описани от Маслоу в популярната Пирамида на потребностите. Но дори и общовалидни приоритизацията на едни нужди като по-спешни за сметка на други е строго индивидуално. Всеки от нас, за да открие своя път към успеха и щастието, следва да тръгне на пътешествие обратно към себе си, за да осъзнае какви незадоволени нужди има, които му пречат да разгърне напълно потенциала си.

Инструментите ни помагат значително в това пътешествие, но основната работа всеки трябва да я свърши сам. Няма консултант, партньор, коуч или експерт, колкото и опитен, знаещ и посветен да е той, който да може да компенсира липсата на фокусирано усилие от страна на клиента на услугата.