Преносими умения

Освен талантите, където можем да развием майсторство, ние можем сравнително добре да вършим определени неща, без да сме най-добрите в тях. Те са важни и необходими, за да можем да се осъществим в средата, в която прилагаме талантите си.

Всеки опит може да ни развие умения, които да пренесем в следващата си дейност. В този смисъл излишни познания няма. Има липса на въображение как да използваме уменията, които вече притежаваме. Всяка конкретна работа си има определена специфика, но има умения, които са необходими за всяка дейност. Изградим ли уменията за комуникация, управление на себе си, поведението си, времето и задачите, работата в екип, лидерските и управленските си умения, то полето за нови възможни дейности, с които да се заемем, се разширява чувствително. Това ни дава още по-голям набор от възможности, в които можем да изявим себе си и да се реализираме без оглед на естествения жизнен цикъл на конкретни професии и занимания, както и икономическата им изгода. 

В този смисъл инвестицията в това човек да развива преносимите си умения, се отплаща многократно. Вместо да се фокусираме само върху техническите специфики на дадена област на познание, което може силно да стесни набора от възможности, които имаме за професионална реализация, ние увеличаваме способността си да прилагаме тези умения в различни сфери на дейност.