Таланти

Талантът е небесен дар. Нещо, което умеем без да сме били обучавани на него. Това е специално умение, което не е придобито чрез практика, както обикновените умения, на които се учим през целия живот. Всеки от нас има неща, които ни се отдават с лекота и неща, върху които трябва да положим огромен труд, за да постигнем прилично ниво на владеене. 

За да постигнем майсторство има само един начин – да открием кои са нашите дарования. Това не е толкова лесно, колкото изглежда. Тъй като талантите далеч не са това, което бихме открили в дисциплините, които се изучават в училище, те могат да останат скрити и така цял живот да копаем на грешната нива и да се борим с неудовлетворение, разочарования, загуби, влошено здраве и продължителни депресии. Талантите могат да бъдат както лекота в усвояване на определен вид материя, така и качества на личността, дадености на физическото тяло, специфики на възприятие, сфери на необичайна интелигентност. 

Изключително важно е да открием в какво наистина ни бива над средното ниво без да полагаме особени усилия. Там е разковничето на нашия бъдещ успех.