Трите кръга на съвършенството

Всеки от нас има много специално място, което е предназначено само за него и за никой друг. Но за откриването на това специално място понякога са нужни години. Според Джим Колинс, автор на „Пътят към величието“, да открием онова, което ще ни направи велики, отнема средно четири години. За да открием пресечната точка на това, в което ни е генетично заложено да бъдем най-добри, онова, което разпалва страстта ни и на накрая коя е икономическата дейност, където можем да приложим предните две, се изисква посветеност на каузата да открием Пътя към Себе си с дисциплината на научен изследовател, златотърсач и алхимик.

Три са областите, в които трябва да се концентрираме, за да достигнем до първоизточника на непресъхващата жизнена енергия. Първият кръг е това, което ни е страст. Вторият е това, което ни е природен талант и бихме постигнали лично съвършенство, ако положим труд да го развием. Третият кръг е областта, където можем да имаме икономическа изгода. Сърцевината на трите кръга е Зоната на личното ни величие.