Ценности

Ценностите са идеали, които формират трайни убеждения за това кое е добро и зло, кое е етично и неетично, правилно и неправилно. Ценностите на обществото не винаги, дори доста често не съвпадат с личните ценности на всеки човек, които са строго индивидуални и зависят както от гените ни, от природните таланти, вродени личностни нагласи, така и от семейните влияния в най-ранно детство, от средата, в която сме израсли.

Ценностите са нашият вътрешен компас, който ни сочи пътя към пълната себереализация, към онова специално място на щастие, душевен комфорт и усещане за пълнота, автентичност и блаженство. Те са онзи ориентир, около който целите, които следваме, са правилните. Погрешните цели обикновено ни водят до неудовлетвореност, усещане за личен провал, тъй като те не са синхронизирани с най-дълбоките ни ценности. Те са продиктувани от мимолетни желания, които търсят бързо удовлетворяване без оглед на екологията със стремежите на душата. Желания, които не са в синхрон с ценностите ни, макар и удовлетворени, ни носят чувство на смут, вина и безпокойство.