Чувства

Емоционалната интелигентност е с по-голяма тежест от IQ за успеха на личността. „О, човече, себе си познай и ще познаеш Вселената и Боговете“ гласи надпис пред древния храм на Аполон в Делфи, но твърде малко хора гледат навътре – там, където е зародишът на личната сила и причините за провала на иначе интелигентни и ерудирани хора.

Чувствата са онзи така пренебрегван от него аспект на личността, които лежат в основата на себепознанието. Емоцията е подсъзнателната човешка реакция, в зависимост от вградените в паметта ни асоциации от сетивни усещания и вътрешни преживявания в определени ситуации. Ако осъзнаем емоциите, които изпитваме, можем да получим нов и по-различен поглед към случващото се в нас, извън нас и неговото отражение вътре в нас. Така осъзнати емоциите се превръщат в чувства. Те са по-дълготрайни и по-устойчиви. Ако емоциите произтичат от биологичните процеси вътре в човека, то чувствата са по-осъзнати.

Чувства са любовта, страстта, омразата, стресът, удивлението, преклонението, възхищението. Естетически чувства са чувство за възвишено, за хумор, за трагично. Човек през целия си живот е подвластен на емоциите и чувствата си. Възпитанието на чувствата и овладяването на емоциите води до по-висока нравственост и сила на личността, особено на деструктивните чувства, които могат да подкопаят способността на човека да живее пълноценен, щастлив и хармоничен живот.