Бюлетин – октомври 2022 г.

„E“ ли сте или „I“?

Веслава Попова, треньор и коуч по лидерство, сертифициран MBTI консултант

За непосветените, четирибуквените означения на MBTI психологическите типове са като QR код 😊, но който се гмурне в това приключение за „дешифриране на своя код“, може да го превърне в страст за цял живот. Себепознанието ни се задълбочава, научаваме се да не плуваме срещу течението на своите вродени предпочитания, учим се как да управляваме както активите, така и пасивите на своя тип. Превръщаме се в майстори, когато успеем бързо да се ориентираме в типа на човека отсреща и да изградим хармония в общуването си с него или нея, на база познанията за психологическите типове и непрекъсната практика по „разчитането“ им при общуването.
Този „код“ ни помага да разберем не само нашите естествени склонности, но и предпочитанията на тези, с които живеем, работим и общуваме непрекъснато. Колко добре би било, ако имахме всичкоотварящ тайнствен шперц при нови запознанства, за да „четем“ хората по-лесно, по-бързо и да адаптираме изказа и езика на тялото си, така че неусетно да се настроим на вълните на човека отсреща…
Този четирибуквен код ни дава информация за нашия психологически тип и хората, които са важни за нас. Защо ни е необходим? Колко често нашите послания не стигат до умовете и сърцата на аудиторията ни или не по този начин, по който ние сме искали? Това е достатъчно да се запитаме какво пропускаме. Ето какво, накратко:

Източници на енергия: Знаем ли откъде черпим енергията си? А другите около нас? От външния свят на събития, хора или предмети? Склонни ли сме веднага след като външен шум прекъсне нашите размишления и занимания да насочим вниманието си към източника на този шум и да прекъснем това, което правим в момента, без това да ни подразни?
Много вероятно е да сме Екстраверт, ако нашият фокус е съсредоточен към външни на нас обекти през повечето време от денонощието. Докато наблюдавате света наоколо и взимате решения, вербализирате ли наблюденията си пред другите хора? Отваряте уста и едва тогава започвате да мислите какво ще кажете? Зареждат ли ви позитивно действията и общуването с други хора? Чувствате ли се изцеден, ако твърде много време прекарвате изолиран и сам със себе си? Когато общувате, говорите ли вие през повечето време, докато другите ви слушат? Случва ли ви се след срещи да си кажете: „Кога ще се науча да си затварям устата и да изслушвам другите?“ Ако сте отговорили положително на тези въпроси, е по-вероятно да се Екстраверт. Разбира се, за да сте убедени, е препоръчително да попълните MBTI въпросника, за да установите със сигурност, а ако продължавате да се колебаете, най-вероятно сте Амбиверт, т.е. приблизително по равно и от двата типа. Може да си помислите, че сте амбиверт, но всъщност да не сте, а по-скоро да клоните към срещуположния тип след като сте „на жизненото поприще в средата“, за да балансирате. Карл Юнг нарича този процес „развитие на типа“. Човек се ражда екстраверт или интроверт, но развива срещуположния тип поради социална принуда, по вътрешна необходимост или в процеса на достигане на психологическа зрялост след 40 годишна възраст.
Ако сте Екстраверт, вие плувате по течението на всяко събитие за изграждане на мрежи. С лекота се движите между хората, заговаряте ги, реагирате мигновено на всяка тема, дори да не сте запознати с нея, чувствате се в свои води в общуването с други без смущения. Често се оказвате в центъра на вниманието, разказвате някаква забавна случка или история, ангажирате вниманието на околните и те ви слушат с благодарност, че сте иззели тази неприятна за тях функция да се чудят какво да кажат на хора, които по-малко познават или не са виждали отдавна. Можете да се възползвате спокойно от тази своя потенциално силна страна, ако сте усвоили и правилата за ефективна комуникация, които са еднакво важни както за екстраверти, така и за интроверти. Така няма да направите впечатление на повърхностен човек, бърборко, или на цветарка, която вършее из стаята и се държи приятелски с всички, но не е близка с никого.
Нещо важно: американското общество приблизително е 3:1 култура на екстраверти. Ето защо интровертите там са в много трудна позиция, както и навсякъде, където този тип бизнес култура се налага и в българските офиси на мултинационални компании. Натискът, на който са подложени интровертите е огромен: казва им се „Стегни се“, „Прави като другите“. Като учещи ги оценяват въз основа на „участие в час“. На работното място екстравертите са склонни да монополизират срещите и с лекота оборват опозицията, благодарение на своята речовитост, и като резултат получават далеч повече внимание, отколкото заслужават. Разбира се, това съвсем не означава, че те са по-успешни с това, което правят, но оставят такова впечатление, бидейки в светлините на прожекторите.
Екстравертите могат да бъдат проблем дори за другите екстраверти. Докато размишляват на глас в процеса на взимане на решение или разглеждане на възможните алтернативи, може и да подразнят останалите в стаята, тъй като обсебват тяхното лично пространство със своята персона, мисли, чувства и идеи, както и изпълват въздуха с изглеждащо за другите празнословие с малко есенция. В този момент, Екстравертът не си дава сметка, че не е центърът на Вселената и останалите не са длъжни да участват в неговия вътрешен диалог, освен, ако не е достатъчно осъзнат за този ефект, а именно когато успява да озапти вътрешния си подтик и да организира в кратки и ефективни послания непрестанния вербален поток, особено когато е под напрежение или е емоционално ангажиран. Екстравертите могат да  бъдат възприемани като доста непоносими за интровертите и е добре да бъдат осъзнати за това.
Ето защо емоционалната интелигентност е задача за всеки, който иска да постига разбирателство с другите и да работи добре в екип, независимо дали е Екстраверт или Интроверт, Сетивен или Интуитивен, Мислещ или Чувстващ, Оценяващ или Възприемащ. Но тъй като сме се концентрирали върху източниците на енергия, то е време да разберем малко повече за противоположния тип – интровертите.
Интровертът има нужда от достатъчно време насаме. Но това време често бива откраднато от екстравертите. Още от деца една екстравертна майка може да кара детето си да общува с други деца, да счита, че нещо „не е наред“ с нейното, особено, ако самата тя е отгледана по екстравертен начин и го е приела за норма, но детето не е. И двата са нормални и валидни начини за получаване на енергия. Докато екстравертът е фокусиран вън от себе си, интровертът е насочен навътре към себе си. За него е естествено да размишлява, да генерира свои идеи, да чете, да слуша, вместо да участва в групови занимания. Впрочем, отворените офис пространства са убийствени за интровертите. Твърде много външен шум и отвличането на вниманието ги изчерпва повече от всичко. Ето защо можем да открием чудесни специалисти, които рано прегарят в екстравертни бизнеси и среди, където непрекъснато някой иска и обсебва тяхното време, внимание, очаква се бърза комуникация, непрекъснато жонглиране между хора, проекти и задачи, разтягат се вътрешните им ресурсите в множество мултитаскинг работни роли, които по никакъв начин не извличат максималното от техните таланти и начините, по които могат да изявят най-доброто от себе си. Вместо това биват преценявани по екстравертни стандарти, все едно риба да бъде подложена на преглед на представянето по стандартите за куче. И така, вместо да улеснят продуктивността на служителите, тези отворени пространства се оказват буквално кошари, в които интровертите изглеждат като черните овце сред стадото и са може да бъдат нарочени за цепещи се от колектива вълци-единаци или особняци, докато те просто търсят как да си заредят изтощените батерии от жужащите наоколо екстраверти.
На пръв поглед, един мениджър Човешки ресурси би казал, че това са неподходящи хора за екстравертната култура на компанията и биха създали процедури за наемане, които да открият навреме това предразположение и да бъдат стопирани за прием още на входа на компанията. Това е въздействие на организационни среди, чиито култура и начин на работа са базирани на минали управленски модели и парадигми, с каквито са отгледани самите те като кадри и не са осъвременили управленските си познания. Не е беда, ако са монополисти на пазара и предлагат най-добрите условия, но дори и тогава, е редно да знаят, че все по-малко хора са склонни да жертват психичното си здраве заради компенсационния пакет. Интровертите имат толкова много качества, които остават скрити при такъв подход, че всяка организация, която не създаде среда, в която и те да виреят при правилните външни условия, е обречена да работи под потенциала си. Интроверти са велики учени, писатели, режисьори, хора на изкуството, лидери, инженери, ИТ специалисти. Дори самият Карл Юнг е интроверт. Един Екстраверт не би имал търпението да се съсредоточи толкова дълго върху една задача, докато Интровертът го прави естествено. Докато е насаме, интровертът има достатъчно време да обмисли нещата, да ги огледа от всички страни, без да се налага да се разсейва и така да си изясни картината на спокойствие и да вземе ясни решения. Ако въпреки всичкото време на света, Интровертът не успее да вземе решение, то последната буква от четирибуквения код на психологическия му тип е влязла в играта. За това ще се спра по-подробно в друга статия.
В резюме, всички ние имаме нужда от качествено общуване. Емоционално-интелигентният комуникатор отдава нужното време и внимание да знае с кого, как и колко да общува. Не прибързва с умозаключения на база своите личностни и обусловени от средата нагласи и предубеждения, а се стреми да опознае и разбере отсрещната страна, вместо да етикира и оцени негативно различното от себе си. И трябва да знаем, че няма най-добър тип, както и „чисти типове“. Какъвто и да е вашият тип, е най-добре първо да го осъзнаете и след това да се стремите да развиете непредпочитаните, но важни за определената социална роля задачи. Задълбоченият изследовател, като правило Интроверт, би искал да надникне и по-детайлно какво се крие зад дихотомичната нагласа екстравертност-интровертност, докато Екстравертът вероятно вече е прехвърлил този текст набързо и вниманието му е отвлечено към нещо друго.

Давай, пропусни това събитие за изграждане на мрежи 😉

ВЕРОЯТНО ВСИЧКИ СМЕ БИЛИ поне на едно събитие за изграждане на мрежи, тези първоначално обещаващи, но неизбежно неудобни за някои срещи, където повечето хора пристигат с надеждата да се запознаят с нови хора, които могат да дадат тласък на кариерата или бизнеса им, но в крайна сметка се оказват в ъгъла на залата или стаята с питието си, докато приказват с някого, когото вече познават.
За един интроверт тези събитията са ужасяващи, но се оказва, че те не са ефективни и за екстравертите. Много хора, не само интровертите, остават с чувството, че са изгубили времето си. Някои може би дори се чудят какво не е наред с тях, като продължават да опитват и не успяват да използват максимално времето си на тези събития. Но не сте вие виновни за неуспеха. Причината е в самото събитие.

В десетки проучвания за networking събития, правени за последната книга на Д. Бъркъс, като цяло изводите са, че тези събития не отговарят на обещанията на организаторите. Повечето от нас, когато са поставени в ситуация, в която единствената цел е да срещнеш нови хора, оставаме по подразбиране в нашите зони на комфорт. Това означава да говорим с хората, които познаваме или с най-малкото хора, с които имаме нещо общо. Със самия си дизайн повечето мрежови събития са обречени от самото начало. В интересно изследване на networking събитие, преподавателите от Columbia Business School П. Инграм и М. Морис организират мероприятие за изграждане на мрежи като част от MBA програма на училището за висши изпълнителски кадри. Много от поканените били студенти, които всъщност лобирали училището да организира повече социални събития като част от учебната програма, за да могат да се възползват от богатата и разнообразна мрежа от колеги. Около 100 ръководители, консултанти, предприемачи и банкери, се събрали за хапване и пийване в петък вечер. Въпреки че 95% от ръководителите са изразили желание за среща с нови хора, средният участник е употребил половината от времето си с една трета от хората, които вече познавал. Малкото нови срещи, които се случили, били обикновено с други, подобни на тях самите: консултанти разговаряли с консултанти, банкери разговаряли с банкери. От гледна точка на нови разговори и разнообразни връзки, най-успешният мрежов играч на събитието се оказал барманът. Дори и тези с най-добри намерения от ръководителите не успели да се срещнат с достатъчно нови хора. Тъй че, спокойно можем да заключим, че тук доминираща роля играе силата на притегляне към зоната ни на комфорт. 

И така, как можем да избягваме това автоматично притегляне към зоната ни на комфорт? Най-добрата стратегия може да бъде просто да спрем да се опитваме се да се запознаваме с нови хора. Вместо това, успехът е по-вероятно да се случи, докато развиваме нови взаимоотношения с разнообразен набор от индивиди чрез фокусиране върху съвместно участие в дейности, вместо върху изграждане на взаимоотношения. Според Браян Узи, социолог, изследовател на социални мрежи и Ричард Л. Томас, преподавател по лидерство и организационна промяна в Училището по мениджмънт Kellogg: „Мощните социални мрежи не се създават чрез случайни взаимодействия, а чрез дейности с относително висок риск, които ви свързват с различни хора. С други думи, размотаването сред социални събития е много по-малко вероятно да доведе до изграждане на мощна мрежа, отколкото да се впуснете в проекти, екипи или дейности, които привличат разнообразен набор от хора в общо начинание.“ Проблемът със социалните събития за изграждане на мрежа е, че нямат по-голяма цел, освен тази да се водят просто разговори с хора. А без тази по-голяма цел, има малък стимул за движение отвъд разговорите в среда, която ни кара да се чувстваме удобно. Когато залозите са по-високи и в крайна сметка се нуждаем от повече контакти, и от по-различни умения, освен тези, които подобните на нас хора могат да предоставят, последното ни провокира да положим по-голямо усилие, за да се срещнем с по-разнообразни хора.

Тези видове дейности с високи залози се предлагат в много разновидности.
1. Може да сте член на борд с нестопанска цел
2. Да организирате благотворителна кампания
3. Да се организира игра в аматьорска спортна лига
4. Да започнете на ново хоби

Или да предприемете нещо друго, което привлича по-богат набор от хора, отколкото е нормално да се съберат и да работят за нещо достатъчно голямо, което не може да бъде осъществено от сам човек. Възвращаемостта на инвестираното време в тези видове дейности е много по-висока от просто посещаване на социално събитие (и това е преди да вземете предвид ползите за здравето от участието ви в спортни мероприятия или обществената полза от работата с благотворителна организация). Така че пропуснете networking събитията ;). Имате разрешение никога повече да не ги посещавате… стига да преразпределяте това време към правилния вид споделена дейност. 

Източник: Harvard Business Review

Колко е важно да вярваш в себе си

Един предприемач до уши затънал в дългове и вече не виждал изход от създалата се ситуация. Той задлъжнял на кредиторите, а доставчиците всеки ден настоявали за плащане. Човекът излязъл в парка, за да се поразсее, но рояк от мисли нахлул в главата му. Мъжът отпуснал глава в ръцете си, мислено търсейки възможности, които могат да го спасят от фалит. Изневиделица пред него се появил непознат старец.
– Струва ми се, че нещо много ви тревожи, – започнал той. – Споделете.
Предприемачът му разказал за проблемите си, липсата на пари и отказите на банките да му дадат поне някакъв кредит за съживяване. Старецът слушал безмълвно, без да го прекъсва и проговорил след това:
– Мисля, че съм в състояние да помогна.
Той попитал бизнесмена за името му, написал набързо чек и го сложил в ръката на учудения човек.
– Вземете тези пари. Точно тук се уговаряме да се срещнем след една година, за да ми ги върнете обратно.
Мъжът нямал време и дума да каже, тъй като старецът изчезнал бързо в тълпата.
Предприемачът обърнал очи към чека. На хартията, в полето за сумата било акуратно изписано числото „$500 000“, а по-долу името: “Дж. Рокфелер”.
„Мога да се разделя с всичките си проблеми само за един миг!“ – размислил се мъжът. Но вместо това, бизнесменът избрал да прибере чека в сейфа си. Дори самата мисъл за съществуването на подобна хартийка му давала сили да търси начин да запази своя бизнес.
С нов, върнал се оптимизъм, той разширил възможностите си за доход и сключил изгодни сделки. Успял да реализира няколко големи продажби. За няколко месеца се изправил и започнал пак да печели пари като се отървал и от дълговете си. Една година по-късно мъжът се върнал в парка, на същото това място, със същия този чек в ръка.
Старецът се появил отново в уговореното време. Предприемачът вече се приготвил да му подаде чека и да разказва за своите успехи, когато изведнъж дотичала медицинска сестра и подхванала стария човек.
– Ах, толкова съм радостна, че най-накрая успях да го намеря! – извикала тя. – Извинете и се надявам да не ви е обезпокоил. Той често бяга от вкъщи и разказва на хората, че е Рокфелер.
Предприемачът стоял втрещен.
През цялата година той въртял бизнес и работил усилено, продавал и купувал с цялата си увереност, че на помощ във всеки един миг могат да му дойдат 1/2 милион долара.
И изведнъж разбрал, че не парите, реалните или въображаемите, преобърнали изцяло живота му. А именно неговата нова увереност и вяра му дали сили да постигне всичко това, което има в момента.
Поемете инициативата в свои ръце. В решителния момент вярата в собствените сили изиграва Главната роля.

Източник: www.expert.bg

БЮЛЕТИН

Бъдете в крак с новите тенденции в лидерството