Управление на конфликти

Всички ние преживяваме конфликти от най-различно естество. Спорим се със съпрузите си, несъгласни сме с приятелите си и понякога дори се караме с непознати във виртуалните мрежи. Понякога губим от поглед факта, че целият този конфликт е нормален. Докато хората са личности, ще има потенциал за конфликт. Тъй като не можете да предотвратите конфликт, най-важното е да се научите как да се справяте с тях и да ги управлявате по продуктивни начини. Това, което е от решаващо значение за разрешаването на конфликта, е развиването на разбиране и доверие в споделените цели. Изисква откритост, дисциплина и креативност. Показването на уважение към другите хора и да не ги обвиняваме дава възможност на хората да работят за взаимна изгода. Това са уменията, които ще развиете в тази програма за обучение.
Едуард Деминг, бащата на управлението на качеството, каза, че хората могат да се сблъскат с почти всеки проблем, освен с проблема с хората. Те могат да работят дълги часове, да се сблъскат с западащ бизнес, дори загуба на работа, но не могат да се справят с трудните хора в живота си. Това обучение ще ви помогне да идентифицирате някои от начините, по които може да участвате в създаването на тези проблеми, и ще ви даде някои стратегии, които можете да предприемете на работа и в личния си живот.

Ползи:

• Разберете какво представлява конфликтът и как може да ескалира.
• Разпознайте петте най-често срещани стила за разрешаване на конфликти и кога да ги използвате;
• Увеличете положителен информационен поток чрез невербални и вербални комуникационни умения;
• Разработвате ефективни техники и стратегии за интервенция;
• Укрепвате на доверието и духа на хората в организацията;
• Станете по-уверени в способността си да управлявате конфликти, за да подобрите производителността и ефективността;
• Признаeте как вашите собствени нагласи и действия влияят върху другите;
• Намерете нови и ефективни техники за управление на негативните емоции;
• Разработвате стратегии за справяне с трудни хора и трудни ситуации;
• Определяте моментите, когато имате право да се отдалечите от трудна ситуация;
• Научите някои техники за управление и справяне с гнева.

Времетраене на обучението: 12 часа

Теми и въпроси:

  • Типологията и конфликтите
  • Дефиниране на конфликта
  • Междуличностни конфликти
  • Групови конфликти
  • Спонтанни и обмислени действия
  • Резултати от конфликта
  • Стилове за решаване на конфликти
  • Комуникационната фуния
  • Стратегия за разрешаване на конфликти
  • Медиация при конфликти