Мотивирай за върхови постижения

Прочут инженер-хардуерист, софтуерен инженер и техният проект мениджър попадат на стара месингова лампа, докато се разхождат по време на обедната си почивка. Изведнъж от нея изкача едно духче, което им благодари, че са го освободили и обещава да изпълни три техни желания. Хардуеристът се замисля и си пожелава: „Искам да се разходя с яхта из Южния Пасифик, да се надпреварвам с вятъра с чисто женски екипаж.” „Готово”, рекло духчето и хардуеристът отлетял. Софтуерният инженер се замислил, па рекъл: ”Искам да яздя Харлито си с цяла банда красиви жени”. „Готово”, рекло духчето и софтуеристът изчезнал. Дошъл редът на проект мениджъра. Погледнал празните места до себе си и потъркал брадичката си. „Искам тези двамата веднага след обяд”. Умението да се впрегне човешката мотивация е компетенция на трансформационния лидер. За разлика от традиционния мениджър, който се обляга на властта си, за да задвижи хората, трансформационните лидери впрягат силата на вътрешната мотивация. Много мениджъри не осъзнават какъв ефект мотивацията има върху бизнеса им. Размерът на бизнеса тук е без значение – независимо дали се опитвате да извлечете максимума от един, петдесет или петстотин, към всеки човек трябва да се подходи индивидуално. Отговорността за това е на прекия ръководител на всеки служител в организацията, независимо от нивото в йерархията. Топ мениджмънтът обаче трябва да инициира темата за мотивацията като стратегически важна за постигане на корпоративните цели. Познавате ли и умеете ли да прилагате в бизнеса си водещите мотивационни теории? Познавате ли хората си, техните нагласи и мотивационни филтри? Умеете ли да създадете мотивационен климат и знаете ли как да подходите към всеки според психологическия им тип, така че вашите усилия да не останат неразбрани от хората, които имат различна от вашата мотивация? Познавате ли демотиваторите и как да ги атакувате успешно? Умеете ли да използвате конфликтите като средство за мотивация и създаване на по-силен екипен дух? Успешният лидер познава хората, има подход към всеки и комуникира ефективно, благодарение на тези знания и придобития в практиката усет. Ще усвоите знания за това какво мотивира хората, как да използвате максимално силните си страни като лидер на екип и как да управлявате представянето на своите служители. Ще успявате по-точно да анализирате проблемите, да ги решавате, благодарение на усвоените техники и да подбирате хората по-успешно  като преценявате по-точно личностните им нагласи. Обучението Мотивирай за върхови постижения е предназначено за мениджъри от висше и средно ниво и професионалисти с голям потенциал, които желаят да се подготвят за бъдеща кариера като мениджъри и лидери.
Развивани компетенции: създаване на мотивационен климат, оказване на влияние, изграждане на взаимоотношения, вдъхновяване на другите
Времетраене на обучението: 12 часа.

Теми и въпроси:

 • Същност на мотивацията
 • Мотивационна теория на Маслоу
 • Йерархия на потребностите
 • Мотивационна теория на Хърцбърг
 • Теория на очакването
 • Мотивация на мравката
 • Поколенията и тяхната мотивация
 • Теория на Адамс за справедливостта
 • Идентифициране на мотиваторите
 • Създаване на мотивационен климат I
 • Разберете какво движи хората ви
 • Накарайте служителите да се чувстват като партньори
 • Окуражавайте интелигентното поемане на рискове
 • Връзката между мотивация и представяне
 • Винаги очаквайте най-доброто от хората
 • Креативно мислене
 • Награда и признание
 • Овластете хората
 • Атакувайте демотиваторите
 • Проектиране на мотивиращи роли
 • Създаване на мотивационен климат II
 • 39 начина да мотивирате другите