Професионалният мениджър

Никога досега новите мениджъри не са имали нужда от обучение, както в настоящия момент, поради множеството нови предизвикателства и отговорности, с които трябва да се справят. Ако управлявате въз основа на пробите и грешките може да се обезсърчите. Това обучение ще ви помогне да се справяте с много от мениджърските проблеми, с които може да се сблъскате. В него ще задълбочите знанията си за обхвата на позицията и ролята на мениджъра, ще научите техники за справяне с предизвикателствата на ролята, ще различавате мениджърските отговорностите към вас самия, екипа ви и организацията ви, ще научите ключови техники, които ще ви помогнат да планирате и определяте приоритетите си ефективно, ще задълбочите познанията си за мениджърската роля при комуникация с колеги, служители и висшестоящи, ще разработвате стратегии за мотивиране на екипа си, за даване на обратна връзка и за разрешване на конфликти.

Обучението Професионалният мениджър е предназначено за нови мениджъри,  ръководители на екипи и професионалисти с потенциал за развитие.

Развивани компетенции: планиране, целеполагане, мотивация, ефективна комуникация и обратна връзка

Времетраене на обучението: 12-18 часа

Теми и въпроси:

 • Ролята на мениджъра
 • Отговорностите на мениджъра
 • Формулата на успешно управление 
 • Ситуационно лидерство
 • Планиране и приоритизиране
 • Поставяне на цели
 • СМАРТ цели
 • Проблемните служители
 • Какво е мотивацията
 • Управление и мотивация
 • Мотиватори и мотивационни теории
 • Лични мотиватори
 • За моркова, тоягата и цветето
 • Ролята на ценностите
 • Как да създадем мотивационен климат?
 • Комуникативни умения
 • Бариери пред комуникацията
 • Активно слушане
 • Задаване на въпроси
 • Комуникационната фуния
 • Обратната връзка