Препятствия по пътя

Навлизаме в етапа, в който трябва да въплътим цялото си досегашно развитие в значимо дело. Време е да покажем на света това, което сме осъзнали и създали вътрешна картина. Всеки от нас е търсил себе си в часовете на вътрешен покой и размишление, в общуването си с околните и наблюдението на вътрешните си състояния и външни реакции. Извадили сме на светло притесненията си, гнева си, обидите си, страховете си, всичко, което стои между нас и нашето пробуждане. Размишлявали сме, медитирали, анализирали, творяли в лидерския си дневник. Поставили сме си лични цели за развитие и сме успяли да положим началото на истинската промяна, защото сме се убедили как за кратко време сме преобразили ежедневието си. Усвоили сме нови полезни навици, освободили сме се от бремето на личните си дразнители. Разбрали сме, че това, което ни дразни у другите, обикновено е нещо, което ни дразни и в нас самите.

Не само хипотетично, но и съвсем реално ние сме еднолични търговци и главни изпълнителни директори на собствения си живот и кариера. Целта е да намерим практическо приложение на заложбите си. Би било чудесно изведнъж с вълшебна пръчица да се транспортираме в напълно нова реалност, но това става постепенно, стъпка по стъпка според Закона за сеитбата и жътвата. Всичко останало са търговски трикове. Ние пишем личната си легенда, когато правим избор, в пълно съзнание. Това е примерът, който даваме на хората.

Всяко препятствие по пътя е възможност да надхвърлим личните си граници. Има споделени, а има и самотни препятствия. След всяко едно, ставаме все по-силни и все по-уверени..