Катализирай растежа

Лидерството без титла е достъпно за всеки. Човек може да бъде водач без да е необходимо да му бъде дадена специална длъжност. Понякога ние попадаме под въздействието на хора, които ни изумяват с майсторството си, с необикновената си енергия, с харизмата си, с примера, който дават. Ние ги следваме доброволно, четем посланията им, следим делата им, искаме да открием тайната на успеха им. Днес ги наричат инфлуенсъри.

Колкото повече изучаваме успешните личности с титли или без титли, толкова повече откриваме сходствата между тях. Разликата между лансираните от медиите лица и автентичните водачи е в онези, които ги следват. Посредствените следват измислени герои, подражават им, копират ги до гротесково уподобяване. Автентичността не може да се копира и на нея не може да се подражава. По това може да я познаете. Ако правите точно това, което прави някой ваш идол, почти сигурно е, че няма да успеете.

Открийте гения в себе си. Катализирайте другите да направят същото. Светът, който градим заедно е свят, където всеки е себе си. Семето, което сме, ще израсне в цвят с неповторим аромат. А заедно всички сме красива цветна градина.