За LeadWay

LeadWay създадохме през юни 2006 г. като въплъщение на нашата мечта. Искахме да реализираме своята визия за ценностно ориентирано лидерство чрез вдъхновение, личен пример и вещина в сфера, която ни е на сърце. Убедени сме, че хората са най-ценният капитал за компаниите, но не каквито и да е хора, а правилните хора. Помагаме на онези, които разбират смисъла за важността на хората, които живеят ценностите си и те са в синхрон с всичко, което правят и това е част от харизмата им. Фокусът ни е почти изцяло върху дългосрочно партньорство с компании, които осъзнават, че инвестицията в развитие на лидерството на всички нива в организацията има огромна възвращаемост. Прониква в самия дух на компанията, влияе позитивно върху мотивацията и резултатите на служителите, тяхното задържане и висока продуктивност.

Разработихме 3 петмодулни програми за обучение и развитие на корпоративни лидери и мениджъри : 

Лидерство за върхови постижения ®
    Ефективният мениджър ®
         Коучинг за върхови постижения ®

  1. Собствен лидерски и мениджърски компетентностни модел
  2. Собствена 360 градусова обратна връзка
  3. Сертифицирани сме да прилагаме утвърдени брандове в областта на лидeрството – въпросника Майерс Бригс и продуктите на Центъра за крeативно лидерство на CCL.
  4. Създатели сме на множество специално разработени проекти и програми за корпоративни клиенти в областта на лидерството, коучинга и мениджмънта.
  5. Обучение и коучинг на мениджъри от всички управленски нива
  6. Центрова за оценка и развитие на лидерския потенциал на високо потенциални служители за по-нататъшно израстване.
  7. Сесии по сплотяване на екипите
  8. Обучение на обучители
  9. Подробни доклади с обратна връзка от центрове за развитие.

Нашата мисия

Да ви улесним успешно да се изявите като лидери и да оставите следа.

Нашите ценности

Страст – да преследваме мечтите си и да изразяваме емоционалността си, да оставим огъня да свети по пътя ни към разгръщане на пълния потенциал на нашите клиенти.

Доверие – вярваме, че хората са способни да правят добри неща и най-добрият начин да ко докажем, е като им се доверим. 

Любознателност – да се стремим непрекъснатото да придобиваме нови знания, умения и опит.

Уважение – уважението е основата на дългосрочното сътрудничество, където всички страни са победители. То започва от ежедневните взаимоотношения. 

Ангажираност – „Ангажираността е враг на съпротивата, тъй като носи в себе си динамиката. Тя се изявява, става на крака, колкото и пъти да я повалят на земята.“ – David McNally

Почтеност – покритие на думи и дела, олицетворение на ценностите.

Креативност – „Въображението е по-важно от знанието. Знанието е ограничено. Въображението обхваща целия свят.“ – Айнщайн