Развитие и трансформация на лидерството в епохата на изкуствения интелект

Предизвикателството

Преди повече от 15 години трасирахме пътя за развитие на лидерството в организациите в България чрез иновативни подходи и фокус върху стратегическата роля на мениджърите по ЧР като бизнес партньори. Това се случи във времена, когато на тази функция се гледаше все още като обслужваща и второстепенна.

В отворена програма на тема „Стратегическата роля на мениджър ЧР в бизнеса“, предназначена за директори, мениджъри ЧР, мениджъри обучение и развитие, преподадохме интерактивно основните принципи, чрез които всяка компания може да отгледа своите бъдещи лидери още от самото назначение, през обучения, центрове за развитие, вътрешни проекти, коучинг, менторство и консултиране. 

Резултатите след 15 години при партньорските ни организации е, че бъдещите тогава лидери поеха успешно кормилото на цели компании, стратегически важни функционални звена като директори производство на големи производствени корпорации, лидери в своята област. Целта беше да се осъзнае, че всяка организация има собствен лидерски бранд и програмите за обучение и развитие следва да са разработени конкретно за него, за да подпомагат мисията, визията, ценностите, организационните процеси и културата на самата компания.

Какво е новото от 2021 г.?

Проучвания и анализи на авторитетни институции по лидерство показват, че е необходима промяна във фокуса на програмите за развитие на лидерството. Хората в организациите все повече ще трябва да доказват своята ценност и стойност в условия на мощно навлизащите системи на изкуствен интелект (ИИ). 

Много от дейностите ще бъдат трансферирани към решения с ИИ, а хората следва да се подготвят за добавяне на стойност чрез обучение и развитие в уменията на бъдещето. 

Основната роля за подготвяне на хората в организациите са лидерите, особено тези, които споделят възгледа, че развитието на хората е функция не само на отдел „Човешки ресурси“, а на всеки ръководител от най-високото до най-ниското ниво.

Отговорът

Включете се!

В двудневен онлайн семинар (провежда се в два последователни дни по 3.5 часа на ден), предназначен за настоящи и бъдещи лидери от човешки ресурси, както и за ръководители на хора от различни функционални области като производство, маркетинг, продажби, които са свързани с развитието и квалификацията на хората в организацията.

Ще зададем и отговорим на въпросите:

Как ИИ променя лидерството и мениджмънта?

Кои роли ще се трансформират и кои ще станат излишни?

Как ще се промени ролята на лидерите в организациите?

Кои лидерски компетенции ще бъдат критично важни за развитие?

Кои са талантите, знанията и уменията, които ще създават конкурентно предимство в доминирана от ИИ среда?

Опитът ни през последните години показва, че решението може да бъде само едно.

И то е:

Повишаване на компетенциите на ръководителите, които отговарят за управлението, обучението и развитието на хората в организациите.

Този семинар ще ви помогне да изградите репутация на професионалисти, които знаят и умеят да предлагат решения, които носят допълнителна стойност, или спестяват разходи на организациите. В него ще представим работеща методология за разработване на проекти в организацията с измерим бизнес ефект.

Тя е базирана на солидния ни опит като висши мениджъри на отдели в големи организации, където сме прилагали с успех подобен подход за стратегическо позициониране на дейностите по подбор, обучение и развитие с чувствителни бизнес резултати.

Използвали сме и опита си през последните 17 години като външни партньори на компаниите за това как да бъдат открити работещи начини за създаване и изпълнение на стратегически проекти за развитие на хората. И то във времена на несигурност, променящи се бюджети и влошаваща се бизнес среда.

Програма на семинара

Сесия 1 - Разбиране на ИИ и влиянието му върху лидерството

Сесия 2 - Тенденции в лидерството в епохата на ИИ. Комуникация и културна трансформация.

Сесия 3 - Обучение и развитие на лидерите в епохата на ИИ

Сесия 4 - Практически умения за ръководителите.

Онлайн семинарът ще се проведе на 20 и 21 февруари 2024 г. от 14:00 до 17:30 с 15 мин. почивка между двете сесии за деня чрез платформата Zoom. 

Цена: 375 лв. без ДДС. Цената включва запис на семинара, материали в pdf формат и сертификат. Цената включва и 30 мин. индивидуална сесия за всеки участник, която ще се проведе след семинара в ден и час, съгласувани с участника.  

Запишете се!

    Цена на семинара: 375 лв. (без ДДС)

    Метод на плащане: банков трансфер

    Аз съм Веслава. Работата ми е хоби и вдъхновение. Да развивам лидера в себе си е централна тема в целия ми живот, а да развивам и обучавам другите е удоволствие и призвание. Била съм учител по английски на деца и възрастни, преподавател в езикова гимназия, координатор на международни проекти за развитие на предприемачеството, мениджър и лидер по продажби в големи международни компании, предприемач, консултант, личен треньор, обучител, коуч, катализатор за личностни трансформации, вдъхновител за върхови постижения, пътешественик, експериментатор, създател на три пет-модулни програми „Лидерство за върхови постижения“, „Ефективният мениджър“ и „Коучинг за върхови постижения“, виртуални групи по интереси в областта на себеосъзнаването, любител на природата, чуждите култури, художествената литература и бизнес лидерството. Открих начин как да бъда всичко това в едно и създадох система за личностно и лидерско развитие, написах и книга „Развий лидера в себе си“ докато помагам в партньорство с Огнян Попов на амбициозни хора да развиват лидерството си. Сертифицирана съм за коуч от Couch U, рожба на създателя на ICF, Томас Ленърд и от ОКА за инструмента MBTI. Създател съм на модела за автентично лидерство LeadWay.