УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ

Всички ние преживяваме конфликти от най-различно естество. Спорим се със съпрузите си, несъгласни сме с приятелите си и понякога дори се караме с непознати във виртуалните мрежи. Понякога губим от поглед факта, че целият този конфликт е нормален. Докато хората са личности, ще има потенциал за конфликт. Тъй като не можете да предотвратите конфликт, най-важното е да се научите как да се справяте с тях и да ги управлявате по продуктивни начини. Това, което е от решаващо значение за разрешаването на конфликта, е развиването на разбиране и доверие в споделените цели. Изисква откритост, дисциплина и креативност. Показването на уважение към другите хора и да не ги обвиняваме дава възможност на хората да работят за взаимна изгода. Това са уменията, които ще развиете в тази програма за обучение.

Едуард Деминг казва, че хората могат да се справят с почти всеки проблем, освен с проблеми с хората. Те могат да работят дълги часове, да се сблъскат с западащ бизнес, дори загуба на работа, но не могат да се справят с трудните хора в живота си. Това обучение ще ви помогне да идентифицирате някои от начините, по които може да справяте с такива проблеми, и ще ви даде някои стратегии, които можете да предприемете на работа и в личния си живот.

Ползи:

Да разберете какво представлява конфликтът и как може да ескалира
Да разпознавате петте най-често срещани стила за разрешаване на конфликти и кога да ги използвате
Да увеличете положителен информационен поток чрез невербални и вербални комуникативни умения
Да разработвате ефективни техники и стратегии за намеса при конфликт
Да укрепвате доверието и духа на хората в организацията
Да станете по-уверени в способността си да управлявате конфликти, за да подобрите производителността и ефективността
Да признаeте как вашите собствени нагласи и действия влияят върху другите
Да намерете нови и ефективни техники за управление на негативните емоции
Да разработвате стратегии за справяне с трудни хора и трудни ситуации
Да определяте моментите, когато следва да се отдалечите от трудна ситуация
Да научите някои техники за управление и справяне с гнева

Обучението Управление на конфликти е предназначено за мениджъри от висше и средно ниво и професионалисти с голям потенциал, които желаят да се подготвят за бъдеща кариера като мениджъри и лидери.

Развивани компетенции: себепознание, самоконтрол, устойчивост, ефективна комуникация и обратна връзка, управление на конфликти. 

Времетраене на обучението: 12 часа

Теми и въпроси:

 • Положителните и отрицателните страни на конфликта
 • Видове конфликти
 • Прозорецът на Джохари
 • Петте етапа на конфликта
 • Вашият стил за разрешаване на конфликти
 • Комуникационната фуния
 • Седем стъпки за изглаждане на нещата
 • Извършване на намеса при конфликт
 • Взаимодействия с другите
 • Реципрочни взаимоотношения
 • Рамка на споразумението
 • Управление на собствения гняв
 • Управление на гнева на другите
 • Защо хората не правят това, което трябва?
 • Причини за „трудно“ поведение
 • Опции за премахване на стреса