Проекти

Ideal Standard - VIDIMA

Програми за развитие на лидерството в компания, която е сред световните лидери в производството на санитарна арматура и керамика, с две производствени предприятия, дистрибуционен център и търговска структура с над 3000 души персонал. В период от 10 години партньорството ни обхвана над 100 ръководители от топ, висше и средно ниво в няколко програми за развитие.

 • Център за развитие на 16 ръководители от висшия мениджмънт на завод за санитарен фаянс с писмени доклади, общо 16 индивидуални коучинг сесии, както и двудневно обучение на тема „Как да убеждаваме и презентираме въздействащо“
 • Център за развитие на 21 ръководители от висшия и среден мениджмънт на завода за санитарна арматура с писмени доклади и общо 21 индивидуални коучинг сесии, както и три еднодневни обучения на следните теми: „Бизнес комуникация“, „Мотивация и развитие на преки подчинени“ и „Управление на конфликти“.
 • „Академия за изграждане на коучинг култура“ в организацията с двудневно обучение по коучинг за мениджъри с три практически коучинг сесии по двойки и тройки на 21 мениджъри с последваща акредитация според вътрешния компетентностен модел.
 • „Програма за развитие на екипната работа“ с 51 ръководители от двата завода, включваща личностни профили по MBTI, личен стил за управление на конфликтите, диагностика по 5-те слабости при работа в екип, 4 двучасови обучителни сесии в 3 групи участници и 1 обща 4-часова групова сесия за всички участници заедно.
 • 2 еднодневни сесии за развитие на екипите на двама ръководители, участващи в програмите за развитие на лидерството с общо 20 души, с личностен профил по MBTI и въпросник за определяне на талантите на всеки отделен участник.
 • Едногодишна програма за развитие на екипа ръководители на Директор производство. В програмата е включен 4 часов център за развитие на 12 ръководители в производствени звена с индивидуални писмени доклади за оценка на 5 лидерски компетенции, личностен профил по MBTI, таланти и индивидуален план за развитие от общо 17 стр. В програмата се включваха общо 72 индивидуално коучинг сесии на 12-те участника, 10 групови сесии по ½ ден в рамките на 12 календарни месеца. 
 • Едногодишна програма за развитие на лидерски и мениджърски умения на ръководители от различни функции в рамките на цялата българска компания с 4 часов център за развитие на 12 души с индивидуални писмени доклади за оценка на 5 лидерски компетенции, личностен профил по MBTI, таланти и индивидуален план за развитие от общо 17 стр. В програмата се включваха общо 72 индивидуално коучинг сесии на 12-те участника, 10 групови сесии по ½ ден в рамките на 11 календарни месеца. 
 • Оценка на лидерския потенция на 50 ръководители от завода за арматура. Подбор на 20 души за по-дълбочинен анализ чрез център за оценка на лидерския потенциал, писмени доклади за ръководството на компанията. 
 • 3-месечна програма за развитие на 6 високопотенциални ръководители за встъпване в нови роли чрез 6-дневно обучение в двудневни модули разпределени в 12 половин дневни групови сесии и общо 36 индивидуални коучинг сесии.
 • Девет месечна програма за развитие на мениджърски умения на 48 тим лидери, включваща: начална 360-гр. обратна връзка по компетенции и индикатори на компанията  (онлайн и на хартиен носител) с индивидуален писмен доклад и едночасова сесия за обратна връзка с всеки участник и половинчасова сесия с преките им ръководители за настройка на целите за развитие, екипно проучване (онлайн и на хартиен носител) на 12 екипа с писмен доклад за състоянието на екипа по осем категории за екипна ефективност, четири модулно онлайн обучение по мениджърски умения в четири групи по 12 участници, 8 половинчасови коучинг сесии за всеки участник, 4 половинчасови сесии на екипен коучинг за 12 екипа, финална 360-гр. обратна връзка след приключване на обученията на 47 тим лидери за измерване на промяната по заложените компетенции и индикатори с финален писмен доклад и половинчасова сесия за обсъждане на резултатите с всеки участник, финални половинчасови сесии с преките им ръководители и финална среща със спонсорите за дискусия на резултатите от програмата при предварително изпратен доклад с обобщаващи съпоставителни данни.
 • 360-гр. обратна връзка по компетенции и индикатори на компанията на ръководителите от финансовия отдел на компанията с индивидуални доклади и едночасова онлайн сесия за обратна връзка и подготовка на индивидуални планове за развитие, онлайн среща със спонсорите на проекта за споделяне на обобщените резултати.

STRYPES

9 месечна 5-модулна онлайн Програма за развитие на лидерски умения на 14 ръководители от различни нива  „Лидерство за върхови постижения“ в IT компания, която е европейски лидер в областите IT инфраструктура,  дигитална трансформация, мобилност и транспорт, отдалечена диагностика, мониторинг и предсказуема поддръжка, разработка, модернизация и управление на смарт приложения и модулни услуги, предлагани с модел на работа Nearsurance и постигане на висококачествен и безгрижен аутсорсинг.

 • 360-гр. начална обратна връзка по компетенции и индикатори на Лийдуей с индивидуален доклад и едночасова сесия с всеки участник за обсъждане на резултатите и подготвянето на индивидуален план за развитие.
 • 5 дистанционни обучителни модула, разпределени на седмична база с предварително изпращани материали за самоподготовка и едночасови онлайн групови сесии по 7 участника.
 • 20 мин. индивидуални коучинг сесии след всеки модул по теми, във връзка с модула, текущи важни въпроси за участника или работа по индивидуалния план за развитие.
 • 360-гр.финална обратна връзка с индивидуален доклад и допълнителна информация за съпоставка на начално и крайно състояние по компетенции и индикатори на Лийдуей.

ECONT

Незавършена присъственана Програма за развитие на умения за обслужване на клиенти за 12-14 ръководители и партньори от спедиторска компания, която е основен играч на пазара на куриерски услуги. След въвеждане на извънредното положение на 15 март, сесиите на 16 март и последващият график за 2020 г. бяха отменени.

 • Специфичен фокус върху обслужването на клиенти в рамките на 4 дни + казуси от компанията за решаване на проблеми с трудни клиенти.
 • Интерактивно взаимодействия с участниците и провокации за справяне с казусите.

KOSTAL

Костал е лидер в производството на електронни и мехатронни компоненти за автомобилната индустрия. В Пазарджик компанията произвежда и доставя компоненти за автомобили по целия свят, а официалното откриване на завода е през пролетта на 2017 г. Въпреки че Костал България е съвсем млада, тя е дъщерна компания на фирма с над 100 г. история.

Проведохме 8 присъствени обучения на 4 групи по 8 участници за тим лидери и техни ръководители по темите „Комуникативни умения“ и „Работа в екип и управление на екип“, с включени самооценки, писмена обратна връзка между участниците след екипните задачи, видео материали, ролеви игри, тимбилдинг задачи, презентации пред група и др.

ContourGlobal

Програми за развитие на лидерството в международна компания, която придобива и развива производствени компании в областта на енергетиката и притежава една от големите рехабилитирани топлоелектрическите централи в България с около 500 души персонал.

Общата продължителност на Програмата беше 24 месеца. Общият брой участниците е 61, разпределени в различните формати спрямо ролята и нивото им в организацията, типа нужда от развитие, функционална принадлежност и заявена готовност и желание за развитие.

Структурата на програмата включва съвкупност от индивидуален коучинг и групово обучение, фасилитирано от коуч. Груповите тренинги бяха в две основни направления за развитие на лидерски и мениджърски умения, в които се разглеждат конкретни теми групирани в по 5 модула. Градивно и структурирано се развиваха определени компетенции в рамките на 2 календарни години чрез общи и индивидуални сесии.

Оценката на входа и изхода включваше 360-градусова обратна връзка на 35 ръководители от администрацията и ръководството на производственото предприятие. Всеки ръководител получи индивидуален доклад с писмена обратна връзка с оценка на 21 лидерски компетенции по 6-степенна скала с писмени коментари, които станаха основа за индивидуалните коучинг сесии за развитие и база за оценката в средата и края на програмата.

SKF

Програми за развитие на лидерството на висш и среден мениджмънт в международна компания, която е световен лидер и доставчик на продукти, инженерни решения и услуги в производството на лагери и уплътнения с над 1200 души персонал. Партньорството ни включваше:

 • Анализ на нуждите, проучване на компетентностния модел на организацията, анализ на вътрешните 360-градусови обратни връзки на участниците, анализ на годишните оценки на представянето на средния мениджмънт. Определяне целите, измерителите на успеха, оценка на индивидуалния стил на учене на участниците, анализ на корпоративните цели, стратегическия фокус на глобалната компания, целите на българските поделения, дизайн и разработване на цялостна програмата за развитие на лидерските компетенции. 
 • Фасилитиране на 5 двудневни обучителни модула на 48 ръководители в 4 групи в рамките на две години в темите: Управление на представянето, Ефективна комуникация, Развитие на талантите, Убеждаване и влияние, Работа в екип, Взимане на решения, Управление на конфликти, Управление на времето.
 • Обучение за обучители на 24 ръководители и специалисти в двудневен за едната група и тридневен формат.
 • Обучение „Седемте навика на високоефективните мениджъри“ с продължителност 1.5 дни.
 • Тимбилдинг на висшия мениджмънт на едно от трите производствени предприятия.

Axway

Програми за развитие на лидерството на висш и среден мениджмънт в международна компания, която е една от най-големите технологични компании в България за интеграция на данни.

 • Обучение на 38 служители в рамките на 2 месеца за работа в екип и управление на времето и стреса за общо 16 часа.
 • Обучения в лидерски умения за 29 висши и средни мениджъри в рамките на 11 месеца за общо 80 часа, разпределени в две авторски програми на LeadWay. Двете програми съдържаха общо 10 еднодневни модула, личностен и лидерски профил по MBTI: „Лидерство за върхови постижения“ – 6 еднодневни модула и „Ефективният мениджър“ – 4 еднодневни модула.
 • Обучения в лидерски и мениджърски умения на 12 ръководители в рамките на 6 дни по темите: 1) Управлявай представянето 2) Развий лидера в себе си 3) Мотивирай за върхови постижения 4) Коучинг за върхови постижения.
 • Обучения в лидерски и мениджърски умения на 13 ръководители в рамките на 7 дни по темите: 1) Развий лидера в себе си 2) Развий високопродуктивен екип 3) Коучинг за върхови постижения 4) Управлявай представянето 5) Управлявай промяната.
 • 360-гр. обратна връзка на екипа под Директор продажби с включен вице-президент над Директор продажби по компетенции и индикатори на Лийдуей и едночосови+ сесии за обратна връзка с участниците, спонсора и вице-президента.

Easy Credit

Мащабна програма за развитие на търговската сила на една от най-големите компания в България за небанкови потребителски кредити, лидер в своя сегмент в България и една от най-бързо развиващите финансови институции в Централна и Източна Европа. Проектът започна с обучение на директор ЧР в стратегически умения. След това в рамките на 18 месеца стартира цялостен проект за развитие, който включваше:

 • Анализ на длъжностите, длъжностните характеристики, системата за възнаграждения, подбора, въвеждането и обучението на нови служители както чрез документацията, така и с активна полева работа и посещения на офиси в цялата страна. В резултат на този анализ LeadWay разработи стратегия за развитие на търговския отдел и беше консултант и изпълнител на предложената стратегия. Бяха ясно дефининирани измерими ключови индикатори на успеха, чрез които да се измери ефективността в края на проекта. Като отделни компоненти в проекта бяха следните дейности:
 • Изработване на компетентностни модели за отделните позиции в системата на продажбите. Използвахме TalentSpotter© за да извлечем личностните качества, които правят успешни хората в тази система на продажби.
 • Препозициониране на съществуващата Академия за обучения на нови търговци. Създаване на нова позиция „бизнес треньор“. Разработихме компетентностен модел за позицията. Проведохме център за оценка и подбор на бизнес треньори.
 • Създадохме схема за възнаграждения, която да мотивира бизнес треньорите чрез обвързването им с бизнес резултатите на обучените търговци.
 • Обучение на бизнес треньори за обучители. Тренингът включваше умения за устна комуникация, презентационни умения, обучение за обучители и обучение по коучинг.
 • Практически сесии по придружаване (shadowing) и обратна връзка към бизнес треньорите с оглед подобряване на новопридобите умения по тренинг и коучинг.
 • Измерване на резултатите чрез предварително съгласуваните индикатори. На търговската конференция проектът беше презентиран от ЧР директора като много успешен с конкретните постигнати бизнес резултати. На следващата години компанията разшири отдела на бизнес треньорите и увеличи инвестицията поради мащаба на получените ефекти от пилотния проект.

VM Finance

Програма за развитие на ръководители в българска икономическа група, която управлява портфолио от 10 компании в различни сектори – дистрибуция на бързооборотни стоки, логистика, печатно-издателска дейност, услуги – реклама, образование с над 1000 души персонал. Обучихте 40+ мениджъри от средно и висше ниво в двудневни модули по следните теми: 

 1. Професионалният мениджър
 2. Управление на времето
 3. Печелившите преговори
 4. Шампиони в продажбите
 5. Печелившата презентация

Speedy

Програма за развитие на ръководители в един от лидерите на пазара за куриерски услуги, спедиторска дейност, обработка, складиране и дистрибуция на документи, стоки и товари, вътрешен и международен транспрот. Програмата включваше:

 1. Обучение на тема „Преглед на представянето“ на 22 души от топ и висшия мениджмънт.
 2. Обучение на 54 души среден мениджмънт на темите „Комуникация и мотивация“.
 3. Център за оценка и развитие на няколко ключови средни мениджъра с индивидуални доклади от 60 стр., включваща използването на различни инструменти за оценка на потенциала.

POST BANK

Програма за развитие на ръководители на клонове на една от първите по активи банка в България, с широка клонова мрежа в цялата страна и значителна клиентска база от граждани, фирми и институции.

LeadWay беше подизпълнител на частта от проекта за фасилитиране на обучителни модули с материалите и методологията на главния изпълнител – българско представителство на американска компания за обучителни услуги. Над 80 души участваха в три двудневни обучителни модула по лидерски умения на теми:

 1. Преглед на представянето
 2. Поставяне на цели за успех
 3. Коучинг за успешно представяне

Danone

Програма за развитие на екипа на един от директорите на водеща компания в сферата на здравословните храни и напитки в световен мащаб, лидер на българския пазар на свежи млечни продукти. Като сертифициран консултант по MBTI® Веслава Попова проведе групова сесия по валидиране на индивидуалните резултати на участниците от оригиналния въпросник, попълнен онлайн с последващо обучение по интерпретиране на резултатите от индивидуалните доклади и груповия доклад. С всеки от участниците се проведе индивидуална коучинг сесия, насочена към осъзнаване на силните страни и областите за развитие и индивидуален плаз за развитие на база резултатите от въпросника.

Други проекти

Програми за обучение на компании лидери в своя бранш:

 • Обучихме топ ръководителите на международна компания за спортни стоки произвеждащо ски за световни брандове с около 700 служители в 5-модулната програма „Ефективният мениджър“, а висшия мениджмънт в управление на представянето.
 • Проведохме обучение „Ефективния модератор“ на ръководители отдели и ръководители групи в международен концерн с производство на бяла техника в България с близо 2000 души сутрудници.
 • Обучихме 24 души от управлението на голям хипермаркет с сектора Направи си сам в умения за решаване на проблеми и взимане на решения.
 • Проведохме програма „Ефективният мениджър“ на управителите на магазини на известна българска марка производител на мъжки облекла и представител на световни марки в сектора.
 • Проведохме двудневно обучение „Развий лидера в себе си“ в една от най-бързоразвиващите се рекламни агенции на българския пазар с бранд лидер в онлайн рекламата на професионални стоки и услуги в страната.
 • Създадохме уникална програма за сплотяване на екипа по продажби на една от най-големите дистрибуторски компании в България тип тимбилдинг, чиято цел беше да извади от зоната на комфорта участниците и да ги подтикне към креативни и смарт решения.
 • Създадохме бутикова програма за сплотяване на екипа на топ ръководителите от голяма пенсионно-осигурителна компания, в която развлекателният елемент беше умело съчетан с предизвикване към откровено споделяне, доверие и креативност чрез театрални техники в бизнеса и преживяване в игра с архетипни роли, анализ и поуки.