Програми

Усвояването на лидерски умения е процес, в който традиционният обучителен формат често боксува. Защо? Защото превръщането на знанията в убеждения, действия и навици е индивидуален процес. Процесът на учене е толкова индивидуален, че груповите обучения открехват вратата на майсторството, но то се постига, когато човек е сам на пистата със своя треньор. Коучинг подходът при тренирането на лидерството решава дилемата за ефективността при усвояването на нови умения. Вие като клиент сте основен фокус в процеса на програмата. Теорията, практиката на други успешни лидери и упражненията са допълнителен ресурс за изследване и лична преценка как, доколко и по какъв начин биха се вписали във вашата карта. Ние ще бъдем подкрепящи навигатори в този процес на усвояване, затвърждаване, осмисляне, практикуване, автоматизиране на уменията, които всеки успешен лидер е усвоил след 10 годишен опит на неподкрепено учене от опит и грешки. Имате ли 10 години, за да се учите от грешките си?

Усвояването на мениджърски умения е процес, в който традиционният обучителен формат често боксува. Защо? Защото превръщането на знанията в убеждения, действия и навици е индивидуален процес. Процесът на учене е толкова индивидуален, че груповите обучения открехват вратата на майсторството, но то се постига, когато човек е сам на пистата със своя треньор. Коучинг подходът при тренирането на мениджърски умения решава дилемата за ефективността при усвояването им. Вие като Клиент сте основен фокус в процеса на програмата. Теорията, практиката на други успешни мениджъри и упражненията са допълнителен ресурс за изследване и лична преценка как, доколко и по какъв начин биха се вписали във вашата карта. Ние ще бъдем подкрепящи навигатори в този процес на усвояване, затвърждаване, осмисляне, практикуване, автоматизиране на уменията, които всеки успешен мениджър е усвоил след 10 годишен опит на неподкрепено учене от опит и грешки. Имате ли 10 години, за да се учите от грешките си?

Коучинг за върхови постижения™ е програма за развитие на коучинг умения. Разработена е и се ръководи от български експерти с богат корпоративен опит в коучинга. Програмата ви помага да откриете себе си, призванието си, как да вдъхновявате и развивате другите към върхови постижения чрез постигане на баланс във всички житейски сфери. Коучинг за върхови постижения™ е 70-часова програма, съобразена с най-модерните и ефективни подходи в бизнеса. Тя ще ви даде възможност да усвоите фундаментите на коучинга; да използвате уменията си в комуникацията с ваши клиенти, колеги, партньори и служители; да постигате по-предизвикателни цели или да постигате това, което желаете с по-голяма лекота.