Коучинг за върхови постижения

Коучинг за върхови постижения™ е програма за развитие на коучинг умения. Разработена е и се ръководи от български експерти с богат корпоративен опит в коучинга. Програмата ви помага да откриете себе си, призванието си, как да вдъхновявате и развивате другите към върхови постижения чрез постигане на баланс във всички житейски сфери. Коучинг за върхови постижения™ е 70-часова програма, съобразена с най-модерните и ефективни подходи в бизнеса. Тя ще ви даде възможност да усвоите фундаментите на коучинга; да използвате уменията си в комуникацията с ваши клиенти, колеги, партньори и служители; да постигате по-предизвикателни цели или да постигате това, което желаете с по-голяма лекота.

За кого е предназначена?

Подходяща е за лидери, мениджъри, предприемачи, изпълнителни директори, както и за специалисти по продажби, човешки ресурси, бизнес треньори, консултанти от всички области, обучители, учители и др. Създадена е за всички, които желаят да поемат по пътя на коучинга като професия и търсят световно ниво на обучение в коучинг умения. Както и за желаещи да постигнат резултати в бизнеса и сферата си на дейност отвъд рамките на собствените представи за достижимост на целите. След завършване на програмата, ще имате възможност да поемете по пътя на професионалния коучинг. Обучението е изградено и съобразено изцяло със стандартите на ICF (International Coach Federation), най-голямата професионална организация на коучинга в света, и ви позволява да кандидатствате за получаване на ICF сертификация.

Модул 1 „Lay the Foundations „Положи основите“

Теми: Какво е коучинг, Коучинг и развитие, С какво е различен коучингът, Коучинг принципи, Етичен кодекс на ICF, Коучинг компетенции, Коучинг споразумение, Модел ФОСФОР (LEADER), Фокусирайте разговора.

Разглеждане на ICF коучинг-компетенции: 1.Етика и стандарти; 2. Коучинг споразумение; 3. Доверие и близост.

Модул 2 „Eхpand Awareness „Разшири осъзнаването” Опознай креативните подходи в развитието на лидери“

Теми: Слушане като коучинг умение; Език на тялото; Активно слушане; Техники на слушане; Определяне на ценностите; Нужди и желания; Моделът „Кой? Какво? Как?“.

Разглеждане на ICF коучинг-компетенции: 4. Присъствие; 5. Активно слушане.

Модул 3 „Activate the Power Within „Освободи силата“ Изкуството да бъдеш лидер“

Теми: Директна комуникация; Междукултурна компетентност; Изграждане на личността; Силен коучинг език; Чист език; Разказване на истории; Метафори; Задаване на въпроси; Видове въпроси; Силни коучинг въпроси; Коучинг практика: работа по групи, разработване на лидерски казуси.

Разглеждане на ICF коучинг-компетенции: 6. Силни въпроси; 7. Директна комуникация.

Модул 4 „Develop Internal Capacity „Разгърни потенциала” Преоткривай себе си и околните“

Теми: Отправяне на послания; Съветване в коучинга и консултирането; Принципи при даването на съвети; Ползи от посланията; Предизвикателства; Методи на утвърждаване; Формули на успеха; Коучинг практика: работа по групи, коучинг по основните лидерски умения.

Разглеждане на ICF коучинг-компетенции: 8. Провокиране на осъзнатост; 9. Проектиране на действия/стъпки. 

Модул 5 „Еnact the Plan & Realize the Vision „Катализирай и реализирай”“

Теми: Изграждане на стратегии; Моделът 5S; Ситуационен коучинг; Типове клиенти според професията; Коучинг практика: работа по групи. 

Разглеждане на ICF коучинг-компетенции: 10. Планиране и целеполагане; 11. Управление на напредъка.