Обучения

ЛИДЕРСТВО

Обучението Развий лидера в себе си е предназначено за мениджъри от висше и средно ниво и професионалисти с голям потенциал, които желаят да се подготвят за бъдеща кариера като мениджъри и лидери.

Обучението Развий високопродуктивен екип е предназначено за мениджъри и професионалисти с голям потенциал, които желаят да се подготвят за бъдеща кариера като мениджъри и лидери.

Обучението Мотивирай за върхови постижения е предназначено за мениджъри от висше и средно ниво и професионалисти с голям потенциал, които желаят да се подготвят за бъдеща кариера.

Обучението Тренирай екипа с коучинг е предназначено за мениджъри и професионалисти с голям потенциал, които желаят да се подготвят за бъдеща кариера като мениджъри и лидери.

Обучението Управлявай промяната е предназначено за мениджъри и професионалисти с голям потенциал, които желаят да се подготвят за бъдеща кариера като мениджъри и лидери.

Обучението  е предназначено за мениджъри и професионалисти с голям потенциал, които желаят да се подготвят за бъдеща кариера като лидери.

МЕНИДЖМЪНТ

Обучението Управление на представянето е предназначено за висши и средни мениджъри и за ръководители на екипи.

Обучението е предназначено за висши и средни мениджъри, за ръководители на екипи и професионалисти с потенциал за развитие.

Обучението Печелившите преговори е предназначено за висши и средни мениджъри, ръководители на екипи и професионалисти с потенциал за развитие.

Обучението Управление на времето е предназначено за мениджъри, ръководители на екипи и професионалисти с потенциал за
развитие.

Обучението Печелившата презентация е предназначено за мениджъри, ръководители на екипи и професионалисти с потенциал за развитие.

Обучението е предназначено за мениджъри и специалисти по човешки ресурси.

Обучението Управление на конфликти е предназначено за мениджъри, ръководители на екипи и професионалисти с потенциал за развитие.    

Обучението Професионалният мениджър е за мениджъри, ръководители на екипи и професионалисти с потенциал за развитие.   

Обучението Управление на срещите е предназначено за мениджъри и ръководители на екипи.

Обучението е предназначено за мениджъри и ръководители на екипи.    

Обучението е предназначено за мениджъри,  специалисти човешки ресурси и ръководители на екипи.

Обучението Обслужване на клиенти е предназначено за мениджъри и специалисти обслужване на клиенти.

Обучението е предназначено за обучители.                                                                

Обучението Влияние и убеждаване е предназначено за мениджъри, ръководители на екипи и професионалисти с потенциал за развитие.

САМОУСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

Обучението Седемте навика на високоефективните хора е предназначено за мениджъри, ръководители на екипи и професионалисти с потенциал за развитие.