Успешен подбор на служители

Това обучение се концентрира върху подготовката преди интервюто, разработването на въпроси и тяхната стойност и ефективност, техниките за интервю, които получават конкретни, базирани на поведение примери за минало представяне и стратегиите, които следват в този процес. Тази програма отвежда поведенческото интервю още по-далеч напред в процеса по качествен подбор, състоящ се от дванадесет стъпки за наемане на най-добрите изпълнители.

Ползи:

• Усвоявате процес за създаване на изисквания за компетентност за всяка конкретна позиция;
• Разбирате защо поведенческите интервюта са два до пет пъти по-точни от традиционните интервюта;
• Идентифицирате принципите на поведенческите методи за подбор, базирани на представяне;
• Разпознавате модела на поведенческите въпроси и използвате този модел за проектиране на специфични за работата поведенчески въпроси, базирани на представянето;
• Подобрявате професионалните си умения за интервюиране с ефективни комуникационни стратегии и техники за поведенчески интервюта;
• Разработвате защитен процес на оценяване и оценяване.

Времетраене на обучението: 12 часа

Теми и въпроси:

 • Цената на грешките при наемане
 • Защо да използвате техники за поведенческо интервю
 • Как да получите необходимата информация
 • Как да идентифицирате компетенции и измерения на изпълнението
 • Тестване
 • Писане на въпроси за интервюто
 • Защитима проверка на автобиографията
 • Разработване на ефективен формат за интервю
 • Етични и правни въпроси
 • Техники за интервюиране
 • Доклади срещу предложения
 • Референтни проверки