УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕЩИТЕ

Разочарован ли сте от начина, по който работят вашите срещи? Липсва ли им фокус? Има ли случаи, когато някои членове на групата доминират в процедурата? Не винаги ли сте сигурни кой трябва да присъства? Търсите ли начин да структурирате срещите, за да ги направите по-ефективни, като същевременно поддържате отворена атмосфера? Това обучение не само покрива простата необходимост от структура на срещите, но включва някои стратегии за тяхното управление.

Ползи:

• Разбирате стойността на срещите като инструмент за управление;
• Осъзнавате критичните стъпки за планиране, които правят времето за срещи по-ефективно;
• Определяте стъпките, които да предприемете, за да създадете отворен и безопасен форум за дискусия;
• Разработвате и практикувате техники за справяне с контрапродуктивно поведение;
• Научавате как да вземате решения, които могат да бъдат устойчиви, след като срещата приключи;
• Разработвате последваща стратегия за срещите.

Времетраене на обучението: 12 часа

Теми и въпроси:

  • Стойността на срещите
  • Подготовка преди срещата
  • Ролята на председателя на срещата
  • Ролята на участниците в срещата
  • Как да контролирате срещите
  • Ефективна комуникация по време на срещи
  • Справяне с трудна динамика
  • Какво прави устойчиви споразумения
  • Проследяване след срещата