Емоционално интелигентният комуникатор

Инвестицията в човешкия капитал означава, че взаимоотношенията със служителите, клиентите и външните партньори стават все по-решаващи за успеха на организацията ви.

Огледайте се наоколо… Вероятно рекламните ви послания носят идеята за отлично обслужване и грижа за клиента. А служителите ви мотивирани ли са да го предоставят? Умеят ли да говорят на езика на вашите клиенти, да се разбират с вас и помежду си? А с другите отдели вътре в организацията? Успявате ли да изградите добри екипни взаимоотношения вътре в организацията си?

Изграждането на подобна среда изисква вие да разбирате другите около вас, над вас и под вас, както клиентите и доставчиците, за да влизате в контакт с тях бързо и ефективно, за да решавате проблемите и създавате мотивираща работна среда. Според различни глобални проучвания, 43% от служителите вярват, че създаването на фалшив, социално-приемлив образ и постигането на материален успех с минимум усилия са част от човешката природа.

MBTI е най-надеждният в света инструмент, който помага по неоспорим начин на хората в организациите да осъзнаят комуникационните си проблеми, които са източници на неизчерпаем стрес и провалени взаимоотношения. Хиляди компании, страдащи от неефективни комуникации, са открили разковничето на проблемите с помощта на типологията. Без особено усилие, Майерс-Бригс Индикаторът помага на хората да решат проблемите със себеподобните, да изгладят дългогодишните вражди между отделите, да наваксат пропуснатите крайни срокове и осезателно да намалят нивото на стреса на работното място.

А вие какви действия сте предприели, за да отличите вашата компания като привлекателно място за работа? Където различията имат мирно съвместно съществуване и играят съзидателна роля.

Ще усетите какво ви прави уникални и различни от другите. Ключът към вас е ключ към другите. Ще го осъзнаете по всякакъв начин: емоционално, визуално, сетивно, логически… На езика на типологичните различия. Ще проверите собствения си тип чрез инструмента на глобалната комуникация.

В обучението Емоционално интелигентният комуникатор ще работите върху емоционалната си интелигентност и разбирането на околните. Изведнъж странностите на онези колеги и клиенти вече няма да бъдат извор на стрес за вас. Защото ще усвоите техниката на Емоционално интелигентния комуникатор. Типологията ще ви даде доказал се в целия свят модел за ефективно взаимодействие с околните.

Обучението Емоционално интелигентният комуникатор е предназначено за мениджъри и професионалисти с голям потенциал, които желаят да се подготвят за бъдеща кариера като лидери.

Развивани компетенции: себепознание, емоционална интелигентност, комуникация

Времетраене на обучението: 12 часа

Теми и въпроси:

 • Какво са Индикаторът MyersBriggs® и типологията на личността?
 • Личностните предпочитания и тяхната диагностика (MBTI Въпросник)
 • Двете Функции: Възриемане на информация от външния свят и вземане на решения
 • Двете Нагласи: Източници на енергия и ориентация към външния свят
 • Валидиране на типа на участниците
 • Шестнадесетте личностни типа и кратки характеристики 
 • Групова типологична таблица
 • Взаимодействие с околните чрез типологията
 • Типовете като инструмент за разрешаване на конфликти
 • Типология като огледало
 • Развитие на типа и взимане на добри решения
 • Разрешаване на конфликтите
 • Типологията и управление на времето
 • Типовете и управление на стреса