Управление на времето и стреса

„Не е достатъчно да сме заети с нещо. Въпросът е с какво сме заети?” – Хенри Дейвид Торо

Времето е най-ценният и ограничен ресурс, с който разполагаме. Докато сме на изпълнителски позиции, ние не мислим как да организираме времето си, защото някой друг го организира вместо нас. Но когато се изкачим по корпоративната стълбица към по-висши мениджърски позиции, получаваме по-голям контрол над времето си. Но дали умеем да го използваме по най-добрия начин? Когато властта ни да избираме какво да правим и какви решения да взимаме се увеличи, нараства и властта ни да организираме и времето си. Мениджърите често са оставени да се справят в движение с управление на времето. А тези умения са толкова важни за успеха на всеки мениджър. Защото несправянето води до стрес. Едва ли ще срещнете успешен висш ръководител, който е достигнал върха на кариерата си без да може да използва времето си по ефективно.

Хората, които най-лошо използват времето си са тези, които се оплакват, че то не им стига. За разлика от другите ресурси като пари и оборудване, времето е ограничено. Не можем да го увеличим. Ако работата, която трябва да свършите не може да се вмести във времето, с което разполагате, единственото, което можете да промените е работата.

И в това се крие разковничето на управление на времето.

Мениджърите, които ефективно управляват своето време, се отличават от останалите с това, че постигат за ден това, което останалите свършват за седмица. А най-ефективните прекарват вечерите, уикендите и празниците със семейството и приятелите си, вместо да разчистват купчини на работното си място. 

Искате ли да увеличите личната си ефективност в работата? 

Как да работим в динамична, бързо променяща се среда като постигаме резултати ефективно, без това да води до прегаряне, излишен стрес и провален личен живот? Смятате, че това е невъзможно във вашата организация? 

Помислете пак… Нашият опит показва, че различният начин, по който подхождаме към въпроса, може да донесе така мечтаната положителна промяна.

Както никога досега мениджърите имат нужда от обучение за управление на времето, поради множеството нови предизвикателства и отговорности, с които трябва да се справят. Времето е ресурс, който не можем да възстановим. Всяко денонощие има точно 24 часа. Ефективните мениджъри се отличават по това, че знаят как точно да използват това време. Това обучение ще ви помогне да се справяте с някои от най-важните мениджърски предизвикателства, с които няма как да не се сблъскате — как времето да работи във ваша полза. Стресът на работно място заема застрашителни размери. Хората се чувстват несигурни, неразбрани и стресирани. Финансовите загуби от стреса добиват заплашителни размери. Това обучение ще ви помогне да идентифицирате източниците на стреса и да предприемете действия за негово ограничаване.

Обучението Управление на времето е предназначено за мениджъри, ръководители на екипи и професионалисти с потенциал за развитие.

Развивани компетенции: планиране, приоритизиране, делегиране, управление на срещите, ефективна комуникация и обратна връзка

Времетраене на обучението: 12 часа

Теми и въпроси:

 • Типологията и управление на времето
 • Дейности, които губят времето
 • Стратегии за управление на времето
 • Планиране
 • Приоритизиране и матрица на приоритетите
 • Поставяне на СМАРТ цели
 • Планиране и организация на събитие. 
 • Инструменти за планиране
 • Подреждане и съхраняване на документи
 • Стратегии за работа с електронната поща
 • Умения за ефективно делегиране
 • Ритуали
 • Основи на ефективната среща
 • Планиране и управление на ефективни срещи и разговори
 • Какво е стресът и как въздейства върху нас
 • Тест за вашето ниво на стрес
 • Стратегии за справяне със стреса
 • Техники за релаксация
 • Техники за управление на умствените нагласи
 • Загуба на контрол
 • Управление на негативните емоции
 • Откриване на баланса