Обслужване на клиенти

Това обучение е за всеки служител, който работи пряко с клиенти или който обслужва тези, които се занимават с обществеността. Уменията за обслужване на клиенти могат да увеличат стойността ви за вашата компания и същевременно да повишат кариерата ви.

Необходимостта от ръководене, насърчаване и повишаване на култура, фокусирана върху клиентите, е от съществено значение във всяка организация. Тази обучителна програма ще ви предостави възможност да проучите своите отговорности в рамките на ролята си на агент за обслужване на клиенти. Докато обсъждате различните умения и техники, вие черпите от собствения си личен и разнообразен опит, за да споделите елементи на награда и предизвикателство в усъвършенстването си в това така важно за успеха ви на професионалист поприще. Разглеждайте обучението като „време за зареждане с енергия“ за изграждане и разширяване от мястото, където се намирате в момента към мястото на вашите мечти и цели.

Ползи:

• Определяте ясно как можете да станете ефективни в работата с клиенти;
• Идентифицирате възможности в рамките на вашите правомощия за ефективно справяне с другите;
• Идентифицирате критериите за справедлив и отговорен отговор към всички клиенти;
• Определяте начини за създаване на атмосфера на върхови постижения;
• Научавате как да преодолеете вашата референтна рамка;
• Развивате култура, която ще мотивира служителите да работят и да бъдат ангажирани в посрещането на нуждите на клиентите;
• Разпознавате кои са клиентите и какво търсят;
• Научавате какъв тип лидер сте и как да играете на тези силни страни;
• Разработвате система за управление на услугите.

Времетраене на обучението: 12 часа

Теми и въпроси:

 • Цели на обучението. Лични цели
 • Защо да се притеснявате за обслужването на клиенти?
 • Служебни вярвания
 • Кои са клиентите?
 • Посрещане на очакванията
 • Телефонни техники
 • Техники за слушане
 • Техники за работа с хора
 • Справяне с трудни хора
 • Стъпки за решаване на проблеми
 • Разрешаване на конфликт
 • Екипни усилия
 • Стрес. Действайте асертивно
 • Оценки
 • Кои са нашите клиенти и какво очакват
 • Поддържане на индивидуално ниво на ангажираност
 • Комуникационни умения
 • Подходящо споделяне
 • Имидж за себе си и първи впечатления
 • Управление на ангажираността на служителите
 • Разработване на система за управление на услугите