Развий високопродуктивен екип

Във всички организации, по-големи или по-малки, частни или държавни, мениджърите и директорите често попадат на ръководни позиции, които не съответстват на ценностната им система, природни таланти и способности. Първоначално ентусиазирани от лъскавата страна на медала, ръководните кадри не рядко се оказват неподходящи или неподготвени за отредената им роля. Вълнението от напредъка на кариерата и привлекателността на властовата позиция ги отвежда към мениджърските позиции.

“В традиционните йерархии шефовете не вършат много работа… Те просто председателстват и си приписват заслугите. А това е престъпление. Много свестни хора да загробени там долу, а шефовете им са доволни от това, че те са погребани така”. Michael Welch, CEO, Tenneco Corp. Шефовете ограничават, контролират и често прахосват потенциала на служителите; екипите правят точно обратното – увеличават го. Днес много екипи заместват традиционните мениджъри в много водещи компании по света, които са ги направили успешни в това да увеличат своята конкурентоспособност. Днес конкурентната среда изисква подобрения в продуктивността, качеството и времето на доставка. Екипите са решението на това предизвикателство.

Макар и ролята на мениджъра да е била много значима през миналия век, днешното време изисква екипен подход. Разбира се, екипите могат да действат успешно и под ръководство на силен лидер. Но не и под палеца на шефа, чийто стил включва крилати фрази от типа: Шефът винаги е прав!

Звездните екипи се състоят от силни играчи, които се самоуправляват, а лидерът координира и изпълнява една от екипните роли, според лидерския си стил или важна екипна роля, която липсва в екипа. Овластяването е централно в управлението на екипите, а лидерството, себеосъзнатостта, самоконтрола и емоционалната интелигентност е задължителна предпоставка за това звездният екип да се сработи и да започне да дава резултати от подобрените процеси по взимане на решения и екипното решаване на проблеми.

Успехът на всеки лидер зависи от продуктивността на екипа му. Мотивирани ли са членовете на екипа, ентусиазирани ли са да дадат най-доброто от себе си? Това обучение развива лидерските ви умения да водите екипа си към успех като разгърнете потенциала и талантите на всеки поотделно и едновременно с това постигнете синхронизация на действията и творчески подход към решаването на проблемите.

Обучението Развий високопродуктивен екип е предназначено за мениджъри и професионалисти с голям потенциал, които желаят да се подготвят за бъдеща кариера като мениджъри и лидери.

Развивани компетенции: развиване на екип, вдъхновяване на другите, креативност и експериментиране, обратна връзка.

Времетраене на обучението: 12 часа.

Теми и въпроси:

 • Потребност от екипи
 • Какво е екип
 • Видове екипи
 • Работна група или екип
 • Характеристики на високопродуктивни и звездни екипи
 • Първо действие: Режисирайте собствените си действия
 • Сцена 1: Лична връзка 
 • Сцена 2: Лична сила 
 • Сцена 3: Личен талант
 • Второ действие: Режисирайте действията на екипа си
 • Сцена 1: Екипна синергия
 • Екипна харта
 • Екипни норми
 • Сцена 2: Екипна креативност
 • Ролите в екипа
 • Екипно лидерство
 • Разлики между мениджър и лидер
 • Процесът на екипното лидерство
 • Лидерски функции
 • Самоуправляващи се работни екипи
 • Четирите етапа от развитието на екипа
 • 10 комуникационни ситуации
 • Ситуационни теории
 • Теорията за ситуационното лидерство
 • Формула за лидерство
 • Стадии в развитието на екипа
 • Шестте мислещи шапки