Седемте навика на високоефективните хора

Обучението представя холистичен, интегриран, принципноцентриран подход за разрешаването на личните и професионални проблеми и е базирано на едноименния бестселър на Стивън Кови. Програмата ще ви помогне да усвоите последователен път към достигане на цялостен живот, изпълнен с честност, справедливост и човешко достойнство. Ще се запознаете с принципите, които дават сигурност, мъдрост и сила, откривайки ни нови възможности за промяна. Представяме ви подход за ефективност при постигане на цели, като се привежда в съответствие с тези основополагащи принципи на личния интегритет. Предназначено е за мениджъри,  ръководители на екипи и професионалисти с потенциал за развитие.

Ползи:

Да усвоите умението да мислите извън рамките на конвенционалното, да смените парадигмата на мисленето си
Да усвоите 7-те навика на високоефективните мениджъри:
Да бъдете проактивни
В началото да имате предвид края
Да поставите най-важните неща на първо място
Да мислите според принципа “Печеля-печелиш”
Да се стремите първо да разберете и след това да бъдете разбрани
Да бъдете в единодействие
Да наточите секирата
Да прилагате на практика и вградите 7-те навика в ежедневието си чрез самодисциплина, взаимна подкрепа и редовна обратна връзка

Развивани компетенции: себепознание, ефективна комуникация и обратна връзка, приоритизиране, целеполагане, управление на взаимоотношенията

Времетраене на обучението: 18 часа 

Теми и въпроси:

 • Отвътре-навън
 • Силата на променената парадигма
 • Континуумът на зрелостта
 • ВЪТРЕШНИ ПОБЕДИ
 • Навик 1: Бъдете проактивни
 • Между стимула и реакцията 
 • Кръг на загриженост и кръг на влияние
 • Навик 2: В началото имайте предвид края
 • Пренаписване на сценария 
 • Изявление за лична мисия
 • Алтернативни центрове.
 • Навик 3: Най-важните неща на първо място 
 • Преминаване във Втори Квадрант 
 • Пряко и непряко делегиране
 • ВЪНШНИ ПОБЕДИ
 • Парадигма на взаимозависимостта 
 • Емоционалната банкова сметка 
 • Навик 4: Мислете според принципа печеля-печели
 • Манталитет на изобилието
 • Навик 5: Стремете се първо да разберете и след това да бъдете разбрани 
 • Принципи на емпатичното общуване 
 • Навик 6: Единодействайте
 • Синергия в бизнеса
 • Третата алтернатива
 • Анализ на полевите сили
 • Навик 7: Наточете секирата 
 • Четирите измерения на обновяването
 • Възходящата спирала