Обучение за обучители

Ако провеждате обучение на работното място във вашата организация, това обучение може да ви помогне да се почувствате по-комфортно и по-компетентно. Ще проучите как възрастните учат и ще предприемете подход стъпка по стъпка за създаване на обучителни сесии, които отговарят на нуждите на служителите и ще имате възможност да практикувате тези умения в безопасна среда. Резултатите от тренировките са твърде важни, за да се оставят на случайността. Подгответе се днес, за да сте готови, когато бъдете помолени да обучавате служителите си.

Зад всяка грандиозна тренировка стои много подготовка и внимателно внимание към детайла. Истински квалифицираният обучител може да направи програмата вълнуваща. Обучаващите ще се забавляват, докато учат. Водещият е успял да включи техните емоции, както и техните умове. Ще наблюдавате как се стимулира и осъществява участието на обучаваните и ще почувствате енергията.

Достигането на този етап като обучаващ възрастни не винаги е лесно, но успехът не е само за естествено надарените. Това е възможно за всички нас, които полагаме усилия в нашето лично израстване и развитие, защото искаме огромното удовлетворение, което идва от работата с другите, за да им помогнем да достигнат своя потенциал като човешки същества. Това обучение е сериозна стъпка към тази цел.

Ползи:

• Определяте нужди от обучение на участниците
• Разбирате различни стилове на обучение и принципи на обучение за възрастни
• Усвоите как да пишете цели
• Научите как да оцените дали целите са били постигнати
• Разработвате ефективен стил на обучение
• Използвате средствата и техниките за обучение по подходящ начин
• Знаете как да създадете ръководство с инструкции
• Провеждате кратка групова тренировка, която включва тези концепции за обучение
• Подобрявате разбирането си за стиловете на учене и как да ги адаптирате в класната стая
• Разбирате ключовите принципи на ефективната комуникация в работна среда
• Идентифицирате стратегии за създаване на среда без риск
• Използвате различни техники за обучение, за да стимулирате участието
• Разработвате план и се подготвяте за ефективна обучителна сесия
• Практикувате мислене на крак в безопасна среда
• Идентифицирате напреднали интервенции за трудни ситуации
• Практикувате уменията, необходими за презентация пред екип

Времетраене на обучението: 18 часа

Теми и въпроси:

 • Успешни програми за обучение
 • Принципи на обучение за възрастни
 • Стилове на обучение
 • Цели на обучението
 • Ефективни обучители срещу неефективни обучители
 • Помощни средства за обучение
 • Тренировъчни техники
 • Очертания на инструкциите
 • Презентационни умения
 • Използване на нагледни средства
 • Компетенции за възпитатели на възрастни
 • Разбиране на принципите на обучение
 • Съобразяване с предпочитанията и стиловете на обучението
 • Справяне със специалните обстоятелства на обучението за възрастни
 • Изкуството на фасилитацията
 • Четири нива на оценка
 • Вашата роля като ефективен комуникатор
 • Подкрепа на работното място
 • Справяне с трудни ситуации