Управление на представянето

Управлението на представянето и особено годишните атестации често се свързват с едни от най-неприятните изживявания, както за служители, така и за мениджърите. Взаимното притеснение от формалния процес е причина за негативните емоции. Фокусът върху навременното попълване на формулярите по надлежния ред не прави системата по управление на представянето автоматично работеща. Разминаването във вижданията на оценявания и оценяващия, честите изненади по време на годишните прегледи на представянето и демотивацията налагат един по-различен поглед върху годишното представяне като цялостен процес .

Когато попаднем в омагьосания кръг да възприемаме нещо като неработещо на база досегашния ни опит, се лишаваме от възможността да погледнем процеса под нов ъгъл. Често се оправдаваме, че организацията не отдава достатъчно внимание на правилното позициониране на процеса по управление на представянето и само нашите усилия не могат да решат проблема. Макар и отчасти в това да има истина, никога не бива да забравяме, че дори и да не сме главен изпълнителен директор, възможността ни да оказваме положителна промяна зависи само от нас самите и от нашите умения да превърнем този процес от демотивиращ в мотивиращ фактор.

Осъзнаваме ли, че липсата на добри умения по целеполагане, комуникация, активно слушане, даване на ефективна обратна връзка от момента на стратегическото планиране, до ежедневните дейности по изпълнение на плана, са основната причина за крайния резултат?

Дори, когато отделите по човешки ресурси са се погрижили да изчистят максимално процесите и документацията, това не прави управлението на представянето работещ процес.

Резултатите се правят от хората и главният фактор за това са мениджърите. Техните знания и умения творчески да комуникират със служителите си бизнес целите, така че всеки да осъзнае своята роля и място в организацията по мотивиращ и зареждащ с енергия начин.

Оценката на представянето е важен компонент от развитието на служителите. Поставянето на цели и стандарти на работа дава единен фокус на мениджърите и служителите, към който да се стремят. Мениджърите е необходимо да се научат как да дават ефективна обратна връзка, както позитивна, така и корективна. При това своевременно, за да насърчават развитието на служителите. Тези дейности за ключови при управление на представянето на хората в организациите.

Обучението Управление на представянето е предназначено за висши и средни мениджъри и за ръководители на екипи.

Развивани компетенции: изграждане на стратегия, убеждаване, оказване на влияние, целеполагане, преговаряне, ефективна комуникация и обратна връзка

Времетраене на обучението: 12 часа

Теми и въпроси:

 • Основи на управление на представянето
 • Стереотипи в оценките
 • Процесът на управление на представянето
 • Компетентностен модел и съответствие с изпълнението
 • Организационна визия и стратегия
 • Индивидуални и екипни цели
 • Поставяне на стандарти в работата
 • Важни проекти и задачи
 • Знания, умения и мотивация
 • Съчетаване на личните и професионалните цели за развитие
 • Комуникация 
 • Активно слушане
 • Умения за задаване на добри въпроси
 • Комуникационната фуния
 • Обратна връзка
 • Характеристики на ефективната обратна връзка
 • Приемане на критиката
 • Подготовка на срещата за прегледа на представянето
 • Провеждане на ефективна среща
 • Най-лошият сценарий
 • Ефективно решаване на проблемите