Решаване на проблеми

Вие сте мениджър на екип от талантливи хора, които изглежда, че харесват вашия лидерски стил и инициативи. Вие знаете как да ги накарате да се почувстват специални и ги мотивирате към действие. По време на срещите екипът ви подкрепя вашите инициативи, рядко се предлагат различни идеи от вашите, съгласни са с промените, които им предлагате и това ви кара да се чувствате сигурни да предприемете действия въз основа на най-добрата ви преценка. Но напоследък редица ваши инициативи довеждат до неочаквано негативни резултати, които не са били предвидени от вас и екипът ви. Какво може да се е объркало?

Такъв сценарий може да се разиграе във всяка една организация, когато процесът на взимане на решения и решаване на проблеми е неефективен. И най-добрите намерения на вас и екипът ви не могат да дадат очакваните резултати. Взимането на решения изисква систематичен и организиран процес, който да елиминира повечето възможности за грешка, които съществуват при липсата на подобна методология. Необходимостта да отговорите на очакванията на собственици, акционери и топ мениджмънта не ви оставя друга алтернатива освен да усвоите ефективните начини за взимане на решения и решаване на проблеми.

За да взимате най-добрите решения, ще трябва да „наточите секирата” на критичното си мислене, методите за събиране на информация и насърчаването на екипа при генерирането на алтернативи и оценката им. Искате ли да управлявате ефективно и да можете да взимате най-добрите решения при дадените обстоятелства бързо и резултатно? Искате ли да имате лесни и отработени методи, които ви пестят време и намаляват вашата несигурност за крайния резултат? Ако решенията ви са слаби, останалите ви умения на няма да са достатъчни да предотвратите провалите, с това рискувате да скъсите и кариерата си като мениджър и лидер на екип. Но ако усвоите това умение, ще можете да водите екипа си към заслужения успех, което ще се отрази добре и на вашата кариера.

Защо някои хора лесно разрешават трудни проблеми, а други намират това за твърде предизвикателно? Често си мислим защо не сме се сетили за някое толкова просто решение. Отговорът е не просто в креативността, макар и тя да помага. Силата да намираме креативни решения е в способността ни да търсим и откриваме фактите, които се отнасят до дадената ситуация и да ги подредим по начин, който дава резултати. Като при всеки човек, нашите факти и знания са ограничени, независимо какви познания имаме. Чрез улавяне на информацията от другите, които се намират около нас, ще можем да разширим обхвата на възможните решения. Обучението ще ви даде практически умения и знания в разрешаването на най-неотложните проблеми и постигането на решения от типа „печеля-печелиш“.

Обучението Решаване на проблеми и взимане на решения е предназначено за висши и средни мениджъри, за ръководители на екипи и професионалисти с потенциал за развитие.

Развивани компетенции: решаване на проблеми и вземане на решения

Времетраене на обучението: 12 часа

Теми и въпроси:

 • Дефиниция на проблем
 • Какво е симптом?
 • Причина за проблема
 • Решение
 • Модел за разрешаване на проблеми 
 • Фаза едно
 • Петте „защо”
 • Диаграма “Рибена кост”
 • Движещи и съпротивителни сили
 • Фаза две
 • Анализ на Парето
 • Претегляне на плюсовете и минусите на решението
 • Анализ с решетка
 • Дърво на решенията 
 • Фаза три
 • Други техники за решаване на проблеми
 • Факти и информация
 • Подводните камъни
 • Видове решения и тяхното прилагане
 • Подходът на тежката ръка