Печелившите преговори

В какъвто и вид бизнес да управлявате като предприемач, изпълнителен директор или мениджър в голяма компания, непрекъснато преговаряте.

Помислете какви са ежедневните ви ангажименти: до каква степен преговорите имат връзка с най-важните ви функции. Ако сте като всички хора от бизнеса, непрекъснато преговаряте, за да получите подкрепа и ресурси вътре в организацията ви, а не само при преговори с външни партньори, клиенти, доставчици, инвеститори, банки и държавни органи. Отличните учения за преговаряне са жизненоважни за вашия успех.

Съществуват могъщи принципи и насоки при преговорите, които за приложими във всякакви ситуации, всяка една от които има своите нюанси взависимост от конкретния контекст. Нужни са ви инструменти, за да постигнете пробив при преговарянето.

Представете си напрегнатата ситуация с конкретен казус, който трябва да решите, прилагайки принципите на печелившите преговори. Където залозите са високи. Знаете за решенията от типа печеля-печелиш, но смятате, че те не са валидни във вашата ситуация.  Помислете пак… Потенциал за постигане на взаимноизгодни решения се пропускат ежедневно поради ограничените рамки, в които работим, че има само един печеливш, а останалите са губещи.

Ако искате да печелите краткосрочно, но в дългосрочен план да загубите, можете да се обучите в манипулативни техники. Печелившите преговори ги изключват, но ви учат да ги разпознавате и обезоръжавате.

Искате ли да бъдете вдъхновение за колеги, партньори и клиенти като демонстрирате разковничето на печелившите преговори? Когато изглежда, че преговорите са в задънена улица, как да ги придвижите напред и защо отстъпките в името на добрата воля никога не дават резултат?

И как да повлияете на традиционните твърди преговарящи да участват заедно с вас в креативния процес на печелившите преговори? Където страните откриват синия океан на възможностите, вместо смаляваща се баница, от който всеки се опитва да грабне по-голямо парче за себе си.

Професионалистите, които развият своите умения да преговарят и оказват влияние ще спестят средства и пари, ще бъдат силно удовлетворени от резултатите и ще спечелят уважението на колегите и партньорите си. Преговорите са навсякъде в живота ни. Независимо дали работите върху проект или изпълнявате ежедневните си задължения, това обучение ще ви помогне да станете по-изкусни в преговорите с вътрешни и външни клиенти. В него са включени техники за ефективна комуникация, решаване на проблеми, справяне с конфронтацията и намиране на взаимноизгодни решения.

Обучението Печелившите преговори е предназначено за висши и средни мениджъри, за ръководители на екипи и професионалисти с потенциал за развитие.

Развивани компетенции: изграждане на стратегия, убеждаване,  оказване на влияние, постигане на съгласие, ефективна комуникация и обратна връзка

Времетраене на обучението: 12 часа

Теми и въпроси:

 • Дефиниране на преговарянето
 • Умения за преговори
 • Четирите стълба на печелившите преговори
 • Стилове на преговаряне
 • Позиционни преговори
 • Печелившият преговарящ
 • Основи и процес на преговорите
 • Стъпки в преговорите
 • Проучи: Проучване на отсрещната страна 
 • Карта на заинтересованите страни
 • Най-добрата алтернатива
 • Стратегии за отстъпление
 • Матрицата влияние/интерес
 • Ангажирай: Умения за изграждане на доверие и начало на преговорите
 • Аргументирай: Как да убедите отсрещната страна и да се справите с опозицията
 • Развий: Зони на съгласие. Изобретяване на опции за взаимна изгода
 • Спечели: Разработване на цялостни предложения
 • Напредвай: Преодоляване на последни съмнения и възражения
 • Сключване на споразумение
 • Обери плодовете: Техники за изпълнение на споразумението
 • Тактики и грешки при преговорите