Печелившата презентация

Когато стане дума за презентация, дори опитните мениджъри усещат как стомахът им започва да се свива. А това е така, защото човек се изправя пред аудитория, която оценява представянето му, а това е достатъчно плашеща мисъл за повечето хора. Докато опитът и познанията по темата може да помогне в значителна степен, уменията за презентиране са тези, които могат да променят изцяло възприятията. 

Има много стилове на презентация. Често ефектът, който цели презентаторът се размива, заради това, че не успява да настрои подхода си спрямо аудиторията, или възприема най-разпространения, следователно най-малко въздействащия начин да предаде посланието си. 

Това налага да се подготвим не само по темата, но и да разнообразим стиловете и методологията на презентациите си. Стилът на презентацията може да окаже огромно въздействие за това дали ще се сключи сделката, изпълни целта или впечатли аудиторията. Днешният професионалист не разчита на баналните методи, които изобилстват на конференции, а усъвършенства уменията си като инвестира в усвояването на нови методи и техники на презентация.

Презентацията е бърз и ефективен начин да постигнем целите посредством другите. Когато управляваме проекти, презентациите са начин за планиране, мониторинг и преглед на представянето.

Какво могат презентациите да направят за вас?

Първо, да ви изложат на показ. Хората ви искат да видят доказателство за решителността ви в планирането, за лидерство ви, за да почувстват увереност във вашето ръководство. Трябва да ги мотивирате и вдъхновите към действие чрез презентационните си умения. Инвеститорите, висшият мениджмънт и клиентите трябва да се впечатлят от идеите ви, за да ви осигурят ресурсите, или да сключат сделка с вас. 

Готови ли сте да говорите без специална подготовка, когато ситуацията го налага? Искате ли да умножите резултата от усилията си многократно? За това ще са ви необходима стабилна методология за справяне с най-големия човешки страх—страхът от публичните речи и разнообразни техники за най-ефективно предаване на посланието ви.

Отличният презентатор притежава две уникални качества – подходящи умения и самоувереност. Самоувереността се дължи на факта, че знаете какво искате да кажете и че нямате проблем с комуникационните си умения. В това обучение ще овладеете уменията, които ще ви направят по-добър презентатор. Процесът прилича на детайлна подготовка на важно събитие. Вие сте подготвени и то ще постигне зашеметяващ успех.

Обучението Печелившата презентация е предназначено за мениджъри, ръководители на екипи и професионалисти с потенциал за развитие.

Развивани компетенции: оказване на влияние, управление на впечатлението, невербална/вербална/паравербална комуникация

Времетраене на обучението: 18 часа 

Теми и въпроси:

 • Комуникация
 • Защо да презентираме
 • Разкрийте себе си пред другите
 • Постигане на автентичност
 • Самооценка
 • Доверие
 • Първото впечатление
 • Четирите златни правила на ефективната презентация
 • Език на тялото
 • Преодолейте нервността
 • Моделът СТАРР
 • Мислете бързо
 • Започвайте да пишете
 • Изложение
 • Заключение
 • Мислете бързо: Оценяване
 • Планирайте презентацията си
 • Моделът проблем-решение
 • Моделът лоша-новина
 • Упражняване на модели
 • Ограничете информацията
 • Обогатете с истории, числа и примери
 • Добавете ефекти към презентацията
 • Подготовка на презентацията
 • Вашите презентации
 • Обратна връзка по презентациите