Лидерство за върхови постижения

Кризата изправя всеки бизнес пред изключителни предизвикателства. Когато бонусите, придобивките и другите лесни инструменти за мотивация са замразени или съкратени, има ли по-добър тест за нивото на лидерството в организацията от това как се справят мениджърите по време на криза и промяна? И най-важното, как ги възприемат вътрешните и външни клиенти.

Възможността да се изявите като лидер, независимо от мястото ви в служебната йерархия, никога не е била по-благодатна. Ако знаете как и сте напълно уверени, че познавате напълно себе си и другите, че сте пример за подражание, действайте! Ако все пак искате да създадете условия за по-малко грешки и по-съдържателни поуки, тази програма ще трасира пътя ви напред.

Лидерството на мениджърския екип е ключ към привличане, развитие и задържане на таланти с най-голям потенциал. Мотивирането и ангажирането на талантите е умение, което се отдава предимно на мениджъри с лидерски умения. На всяко мениджърско ниво, лидерството е нужно повече от всякога.

Убедени ли сте, че познавате напълно себе си и другите? Че използвате най-пълно своя потенциал и този на хората си?

Че умеете да постигате без много усилия целите си? Че знаете как да създавате мотивираща среда за върхови постижения?

Програмата „Лидерство за върхови постижения” е предназначена за мениджъри от висше и средно ниво и професионалисти с голям потенциал, които желаят да се подготвят за бъдеща кариера като мениджъри и лидери.

Модул 1 „Развий лидера в себе си“

Теми: лична и лидерска визия, лични нужди и ценности, лични качества, лидерски профил по MBTI, лидерски компетенции, компетентностни модели, ефективна комуникация и обратна връзка, баланс работа личен живот.

Развивани компетенции: себепознание, самоуправление, самомотивация, целеполагане, създаване на визия, непрекъснато учене, ефективна комуникация и обратна връзка.

Модул 2 „Развий високопродуктивен екип“

Теми: характеристики на високопродуктивните и звездни екипи, екипна синергия, екипна ефективност, екипни роли, екипно лидерство, 4 фази в развитието на екипа, ситуационно лидерство при управлението на екипа, ефективна комуникация и обратна връзка.

Развивани компетенции: развиване на екип, вдъхновяване на другите, креативност и експериментиране, обратна връзка

Модул 3 „Мотивирай за върхови постижения“

Теми: мотиватори, демотиватори, идентифициране на силни страни, мотивация и представяне на служителите, проектиране на мотивиращи роли според силните страни на всеки

Развивани компетенции: създаване на мотивационен климат, оказване на влияние, вдъхновяване на другите.

Модул 4 „Тренирай екипа с коучинг“

Теми: мениджърът като коуч, ментор и наставник, стъпки на ефективния коучинг в работата, подходящи лидерски роли и ситуации

Развивани компетенции: създаване на доверие и близост, изграждане на хармония, активно слушане задаване на силни въпроси, подкрепяне на напредъка.

Модул 5 „Управлявай промяната“

Теми: реакции към промяната, справяне със съпротивата, емоционални фази на промяната и управлението им, стратегии за провеждане на успешни промени, управление на конфликти

Развивани компетенции: защитник на интереси, устойчивост, катализатор на промяната, управление на конфликти ефективна комуникация и обратна връзка.