Ефективният мениджър

Ефективният мениджър е ценен актив за организацията си, за семейството и за самия себе си. Колко пъти сте се чудили дали мениджърската позиция си заслужава силния стрес, огромното количество извънредни часове работа, липсата на кооперативност от колеги, неадекватното понякога поведение на ваши подчинени, непредвидимостта на пазара и още куп други главоболия? Чували сте, че едноминутният мениджър по цял ден е свободен да дава интервюта на търсачи на брилянтни мениджъри, защото знае три хитринки. Е, голяма част от тази притча е валидна и днес, но сега мениджърите трябва да плуват в бурния океан на промените, глобализацията, високите технологии, организационното предприемачество с все по-оскъдно количество таланти.

Управлението на разнообразни дейности и задачи изисква съвършенство не само в комуникациите, целеполагането, делегирането и обратната връзка, но и в качеството на взетите решения, умелото им презентиране и успешното преговаряне с таланти на всички нива, вътре и извън компанията. И не на последно място, ефективното управление на времето и стреса чрез доказани техники, които да работят и лично за вас. Знаем всичко това не само от многото литература по темата, а и от множеството проекти и управленски роли, които сме преживявали от първа ръка. Искате ли да скъсите трудния път на опита и грешката, през които преминават всички доказали се мениджъри? И да разширите знанията и уменията си по ефективен мениджмънт в чисто практически план? Систематизирано, работещо, поднесено разбираемо „без излишни клишета и кухи теоретични фрази?” Искате ли да усвоите и използвате с вещина могъщите модели на Ефективния мениджър? Да умеете да постигате без много усилия целите си? Да знаете как да създавате мотивираща среда за върхови постижения?

Програмата „Ефективният мениджър” е предназначена за мениджъри от висше и средно ниво и професионалисти с голям потенциал, които желаят да се подготвят за бъдеща кариера като мениджъри и лидери.

Модул 1 „Управление представянето“

Теми: организационна стратегия, екипни и лични цели, стандарти и измерители на представянето, комуникационна фуния, процес на управление на представянето. Развивани компетенции: изграждане на стратегия, убеждаване, оказване на влияние, целеполагане, преговаряне, ефективна комуникация и обратна връзка.

Модул 2 „Решаване на проблеми“

Теми: дефиниране на проблема, симптоми-причини-движещи и съпротивителни сили алтернативи-решения на проблема, инструменти за решаване на проблеми.
Развивани компетенции: решаване на проблеми и вземане на решения.

Модул 3 „Печелившите преговори“

Теми: Влияние и преговаряне, как да преговаряме и оказваме влияние, компетенции при преговаряне, 7 стъпки на печелившите преговори – Проучи – Ангажирай Аргументирай – Развий – Спечели – Напредвай – Обери плодовете.
Развивани компетенции: изграждане на стратегия, убеждаване, оказване на влияние, постигане на съгласие, ефективна комуникация и обратна връзка.

Модул 4 „Управление на времето“

Теми: матрица на приоритетите, целеполагане, одит на времето, ситуационно лидерство и ефективно делегиране, ефективно управление на срещите.

Развивани компетенции: планиране, приоритизиране, делегиране, управление на срещите, ефективна комуникация и обратна връзка.

Модул 5 „Печелившата презентация“

Теми: комуникация, изграждане на доверие, преодоляване на нервността, анализ на аудиторията, език на тялото, езикови средства, модели и структура на презентацията, средства за въздействие.
Развивани компетенции: оказване на влияние, управление на впечатлението, невербална/вербална/паравербална комуникация.