Открий талантите си

Индивидуална програма за себепознание

Защо е важно да откриете вашите вродени таланти?
1. Те са основният градивен елемент на вашите силни страни.
2. Ще знаете точно какво да развивате с най-висока възвращаемост на вложените усилия в себеразвитие.
3. Те са в сърцевината на Трите кръга на Съвършенство.
4. Силните ви страни са тези, които превръщат работата ви в удоволствие.
5. Те са най-прекият път да постигнете лично майсторство в професията и в живота.

В „Global Leadership Forecast“ на DDI, едно от най-всеобхватните проучвания на лидерството в света за 2023 година, се включват 13 695 лидери от цял свят, от 1 556 организации в над 50 страни в света. През последната година 54% от компаниите отбелязват увеличение на текучеството. Сред факторите, които влияят върху задържането, неефективното лидерство се откроява като причина №1. Само 32% от служителите казват, че имат доверие на висшите ръководители в тяхната организация да направят това, което е правилно. Много лидери не изпитват силно чувство за цел. Дефицитът на цел е най-силен при ръководителите от първа и втора линия.

Според друго проучване преди около две десетилетия, но все по-актуално, 2 милиона служители отговарят на въпроса: „Съгласни ли сте, че в работата всеки ден ви се предоставя възможност да правите това, което умеете да вършите най-добре?” Само 20% мислят, че възможностите им се използват ежедневно! Парадоксът е, че колкото по-дълго работи служителят в дадена фирма и колкото по-високо се изкачва по стълбата на кариерата, толкова по-малко е склонен да се съгласи, че възможностите му се използват оптимално.

Повечето компании са изградени върху следните две погрешни предпоставки:
1. Чрез обучение всеки може да бъде компетентен почти във всичко.
2. Всеки има възможност за развитие в областите, в които са най-големите му слабости.

Ето двете предпоставки, които са ръководно начало на най-добрите мениджъри в света:
1. Качествата на всяка личност са постоянни и уникални.
2. Най-голямото поле за развитие на всяка личност е в областта, където са най-силните й страни.

Следователно, няма по-важно нещо от това всеки човек, който иска да живее смислен, богат с вълнуващи преживявания личен и професионален живот, да разбере кои са вродените му таланти и как може да ги превърне в силни страни. Това е вторият кръг от Трите кръга на Съвършенство. Но за да изградите вашите силни страни, това няма да стане като се фокусирате върху развитие на слабостите, а върху вродените си таланти.

– Кои са вашите вродени таланти?
– Как можете да направите капитал с тях?
– Кои са най-силните ви комбинации от качества? Къде ви водят те?
– Кои са нещата, които вие можете да вършите по-добре от десет хиляди други хора и които си струва да развиете до съвършенство?

Ако за вас е важно да знаете кои са вашите таланти, които са вечни и винаги можете да разчитате на тях, поръчайте индивидуалната програма за себепознание „Открий талантите си“. Тя се състои от видео с продължителност 1.5 часа /в три части/, въпросник за идентифициране на вашите таланти, след попълването на който получавате описание на вашите 5 топ таланта с информация как да ги използвате продуктивно, както и на 5-те „най-слаби“ таланта. Първите можете да развиете до мощна сила, като ги подкрепите със знания и умения. Що се отнася до вторите – към тях можете да приложите една или няколко от стратегиите, за които се говори във видео материалите.

Кратко съдържание на видео материалите:
1. Какво е силна страна?
2. Каква е разликата между таланти, знания и умения?
3. Защо вашите вродени таланти са толкова важни за изграждане на вашите силни страни?
4. Как съчетанието от тези три компонента изгражда вашата Лична Сила?
5. Пет стъпки за откриване на талантите ви.
6. Информация как можете да ги използвате продуктивно, за да постигнете почти перфектно изпълнение в работа. Професията, в която можете да използвате пълноценно вродените си таланти, е тази в която ще постигнете професионален успех с минимални усилия и максимално удовлетворение.

Ако сте мениджър и ръководите хора познанието за силните им страни ще ви помогне да станете по-добър лидер. Ще научите как да ги позиционирате правилно и да използвате продуктивно силните им страни, а на тях самите да ги осъзнаят и целенасочено развият.

Поръчката на индивидуалната програма „Открий талантите си“ става посредством попълване на формуляра и банков превод по сметката по-долу. След направено плащане от Ваша страна, ще получите имейл с последващи стъпки, достъп до видео материалите и въпросника.