Обучители

ВЕСЛАВА ПОПОВА

Управляващ партньор в LeadWay от 2006 г., компания за развитие на лидерството на топ, висш и среден мениджмънт чрез групови и индивидуални методи на развитие. Работи както с големи корпорации за развитие на лидерството, така и с индивидуални клиенти и предприемачи. Фокус в работата й е развитието на индивидуалното, екипно и организационно лидерство за върхови постижения в бизнеса и себеактуализация на личността. Освен 16 годишният опит като предприемач, има 12 годишен корпоративен и управленски опит. Заемала е висши управленски позиции в областта на продажбите, маркетинга, тренинга и бизнес развитието в три международни компании и две неправителствени организации, финансирани от Американската агенция за международно развитие за обучение и консултации на български топ мениджъри. Автор е на цялостни програми за развитие на лидерството в международни и български корпорации, в които е участвала като фасилитатор и коуч, както и в програми за изграждане на лидерска и коучинг култура. Обучавала е и развивала лидери като вътрешни коучове в организациите. Била е ментор на коучове за получаване на ICF акредитация ACC. Била е един мандат Директор комуникации на ICF Bulgaria („Ай Си Еф България“), българско представителство на Международната коучинг федерация (ICF/ICF Global).
Сертифициран коуч от Международната Коуч Федерация (ACC) (2012-2015).
Дипломиран коуч от АССР (Аdvanced Сorporate Сoaching Рrogram), Coach U, САЩ (2016)
Магистър Бизнес Администрация, УНСС (2011)
Сертифициран MBTI® консултант (CPP-PC#97284) от ОКА, САЩ (най-използваният в света, надежден и валиден инструмент за развитие на индивидуално, екипно и организационно лидерство (2008)
Магистърска степен по Английска филология от Софийския университет (1988)

ОГНЯН ПОПОВ

Притежава дългогодишен опит в областта на икономическото и финансово управление, управленските информационни системи за контрол на бизнеса и др. Заемал е управленски позиции в различни индустрии като инженерингова дейност в строителството, производство на обувки, месопреработка, търговия на дребно, туризъм и авиационни услуги.
Създател на 360° инструменти на LeadWay за измерване текущото и бъдещото състояние на ключовите компетенции, в т.ч. лидерски, мениджърски и търговски. Притежава опит и експертиза в бизнес планирането, управленски системи, анализ и критично мислене, модели за вземане на решения и решаване на проблеми.
Разработил и фасилитирал програми за развитие на лидерски и мениджърски умения, в т.ч центрове за оценка и развитие, 360-градусова обратна връзка, анализи и системи за възнаграждение, групови и индивидуални обучения, тийм билдинг програми, коучинг сесии, системи за измерване на ефективността и онлайн въпросници за определяне нивото на представяне.
Дипломиран коуч от Coach U, САЩ (2012)
Сертифициран консултант по инструментите за 360° обратна връзка Benchmarks®, 360 BY DESIGN®, Executive Dimensions®, Prospector® и SKILLSCOPE® на Center for Creative Leadership®, САЩ, който години наред е класиран от Financial Times в Топ 10 в света по програми за обучение и развитие на лидерство на висши мениджъри и изпълнителни директори
Магистър по Международни отношения от УНСС