Бюлетин – бр.2

„E“ ли сте или „I“?

Веслава Попова, треньор и коуч по лидерство, сертифициран MBTI консултант

За непосветените, четирибуквените означения на MBTI психологическите типове са като QR код 😊, но който се гмурне в това приключение за „дешифриране на своя код“, може да го превърне в страст за цял живот. Себепознанието ни се задълбочава, научаваме се да не плуваме срещу течението на своите вродени предпочитания, учим се как да управляваме както активите, така и пасивите на своя тип. Превръщаме се в майстори, когато успеем бързо да се ориентираме в типа на човека отсреща и да изградим хармония в общуването си с него или нея, на база познанията за психологическите типове и непрекъсната практика по „разчитането“ им при общуването.
Този „код“ ни помага да разберем не само нашите естествени склонности, но и предпочитанията на тези, с които живеем, работим и общуваме непрекъснато. Колко добре би било, ако имахме всичкоотварящ тайнствен шперц при нови запознанства, за да „четем“ хората по-лесно, по-бързо и да адаптираме изказа и езика на тялото си, така че неусетно да се настроим на вълните на човека отсреща…
Този четирибуквен код ни дава информация за нашия психологически тип и хората, които са важни за нас. Защо ни е необходим? Колко често нашите послания не стигат до умовете и сърцата на аудиторията ни или не по този начин, по който ние сме искали? Това е достатъчно да се запитаме какво пропускаме. Ето какво, накратко:

Ако желаете да прочетете повече, моля абонирайте се за нашия бюлетин.

Давай, пропусни това събитие за изграждане на мрежи 😉

ВЕРОЯТНО ВСИЧКИ СМЕ БИЛИ поне на едно събитие за изграждане на мрежи, тези първоначално обещаващи, но неизбежно неудобни за някои срещи, където повечето хора пристигат с надеждата да се запознаят с нови хора, които могат да дадат тласък на кариерата или бизнеса им, но в крайна сметка се оказват в ъгъла на залата или стаята с питието си, докато приказват с някого, когото вече познават.
За един интроверт тези събитията са ужасяващи, но се оказва, че те не са ефективни и за екстравертите. Много хора, не само интровертите, остават с чувството, че са изгубили времето си. Някои може би дори се чудят какво не е наред с тях, като продължават да опитват и не успяват да използват максимално времето си на тези събития. Но не сте вие виновни за неуспеха. Причината е в самото събитие.

Ако желаете да прочетете повече, моля абонирайте се за нашия бюлетин.

Колко е важно да вярваш в себе си

Един предприемач до уши затънал в дългове и вече не виждал изход от създалата се ситуация. Той задлъжнял на кредиторите, а доставчиците всеки ден настоявали за плащане. Човекът излязъл в парка, за да се поразсее, но рояк от мисли нахлул в главата му. Мъжът отпуснал глава в ръцете си, мислено търсейки възможности, които могат да го спасят от фалит. Изневиделица пред него се появил непознат старец.
– Струва ми се, че нещо много ви тревожи, – започнал той. – Споделете.
Предприемачът му разказал за проблемите си, липсата на пари и отказите на банките да му дадат поне някакъв кредит за съживяване. Старецът слушал безмълвно, без да го прекъсва и проговорил след това:
– Мисля, че съм в състояние да помогна.
Той попитал бизнесмена за името му, написал набързо чек и го сложил в ръката на учудения човек.
– Вземете тези пари. Точно тук се уговаряме да се срещнем след една година, за да ми ги върнете обратно.
Мъжът нямал време и дума да каже, тъй като старецът изчезнал бързо в тълпата. 

Ако желаете да прочетете повече, моля абонирайте се за нашия бюлетин.