Открий ценностите си

Индивидуална програма за себепознание

Ценностите са идеали, които формират трайни убеждения за това кое е добро и зло, кое е етично и неетично, правилно и неправилно. Ценностите на обществото не винаги, дори доста често не съвпадат с личните ценности на всеки човек, които са строго индивидуални и зависят както от гените ни, от природните таланти, вродени личностни нагласи, така и от семейните влияния в най-ранно детство, от средата, в която сме израсли.

Ценностите са нашият вътрешен компас, който ни сочи пътя към пълната себереализация, към онова специално място на щастие, душевен комфорт и усещане за пълнота, автентичност и блаженство. Те са онзи ориентир, около който целите, които следваме, са правилните. Погрешните цели обикновено ни водят до неудовлетвореност, усещане за личен провал, тъй като те не са синхронизирани с най-дълбоките ни ценности. Те са продиктувани от мимолетни желания, които търсят бързо удовлетворяване без оглед на екологията със стремежите на душата. Желания, които не са в синхрон с ценностите ни, макар и удовлетворени, ни носят чувство на смут, вина и безпокойство. 

Ценностите, това сме ние. Когато базисните ни нужди са посрещнати, ние обикновено изразяваме ценностите си. Това не са нужди. Ако се нуждаем от нещо, то то не е ценност, дори да изглежда по този начин. След като задоволим нуждите си, тази разлика ни става по-ясна. Запомнете, ценностите са това, което правим или как се изразяваме, след като нуждите ни са удовлетворени!

Ако желаете да откриете кои са вашите ценности, поръчайте индивидуалната програма за себепознание „Открий ценностите си“. Тя се състои от въпросник за самооценка със 75 съждения за откриване на вашите топ 5 ценности, кратко описание на всяка ценност, допълнителен материал за вътрешно „индексиране“ на всяка от 5-те ценности,  както и опция за индивидуална коучинг сесия.

Програмата „Открий ценностите си“ ще ви помогне:
– да осъзнаете какво е важно за вас и какво ви мотивира да действате
– да откриете дали имате конфликтни ценности, които ви разколебават да действате
– да приоритизирате кои ценности са най-важни за вас
– да разрешите вътрешните си конфликти без да накърнявате изконните за вас ценности
– да проследите кои ценности сменят мястото си на важност според еволюционния етап, в които се намирате

Поръчката на индивидуалната програма „Открий ценностите си“ става посредством попълване на формуляра и банков превод по сметката по-долу. След направено плащане от Ваша страна, ще получите имейл с последващи стъпки и достъп до въпросника.