Открий каква личност си

Индивидуална програма за себепознание

Вродените таланти са онези качества на личността, които можете да развиете до силна страна.
Друг аспект на нашата личност са вродените нагласи, които стоят в основата на психологическия ни профил. Създател на теорията за личностните типове е Карл Юнг. Разглеждайки човешката индивидуалност посредством системно организирана типология, Юнг създава класическа парадигма в психологията.
Функциите на съзнанието са Мислене, Чувстване, Интуиция и Възприятие. Според теорията на Карл Юнг, валидирана с инструмента Майерс-Бригс, всички ние се раждаме с определено предразположение:
1. Екстравертност или Интровертност
2. Сетивност или Интуитивност
3. Мислене или Чувстване
4. Оценяване или възприемане

Можем да сравним психологическият тип с основата на къщата. По време на живота ни тя няма да претърпи радикални промени. Фасадата, това, което вижда външният наблюдател, е нашето поведение. С времето тази фасада може да претърпи корекции и подобрения като допълнителна стая, нова декорация, реновиране. Така е и с нашите личности. С годините ние претърпяваме много промени и може да изглеждаме напълно различен на приятел, който не ни е виждал от години. Но както и основата на къщата, нашите личности си остават непокътнати във вътрешността си, а промените се предимно поведенчески.

Осъзнаването на нашите типологични различия ни помага да осъзнаем:
– кой от каква перспектива наблюдава
– как възприема информацията
– върху какво се съсредоточава
– какво пропуска
– от какво се енергизира
– какво го изтощава
– как взима решенията си
– каква е ориентацията му към външния свят

Това знание, се превърна в себеосъзнаване и истинско познание, когато започнахме да го прилагаме в живота и работата си. Използвали сме много този инструмент в работата си в големи организации, където работата в екип и сътрудничеството е критично важно, за да може Цялото да функционира продуктивно. Той е в основата на нашата лидерска програма „Лидерство за върхови постижения“ в модула за себеосъзнаване и откриване на своята лична мисия, както и в редица Центрове за развитие на лидерството.

Ако желаете да откриете какъв е вашият тип, поръчайте индивидуалната програма за себепознание „Открий каква личност си“. Тя е базирана на индикатора „Майерс.Бригс“ и се състои от въпросник за откриване на вашите личностни предпочитания, видеоматериали с продължителност около 1 час /в четири части/, с помощта на които ще валидирате вашия тип, получен в резултат на попълването на въпросника. Ще получите и описание на вашия тип, съдържащо следните елементи:
1. Характерни силни страни
2. Характерни слабости
3. Стил на комуникация
4. Белези на стрес
5. Поведение по време на конфликт
6. План за лично самоусъвършенстване

Програмата „Открий каква личност си“ ще ви помогне:
– да развиете емоционалната си интелигентност по един структуриран начин
– с терминология и знание, което доказано от нашата практика се приема с лекота
– да положите основите на общуване с най-различни типажи, организационни среди и екипи
– да прилагате в ежедневието си функционално, практичено и трансформационно знание

Поръчката на индивидуалната програма „Открий каква личност си“ става посредством попълване на формуляра и банков превод по сметката по-долу. След направено плащане от Ваша страна, ще получите имейл с последващи стъпки, достъп до видео материалите и въпросника.